ramalan betaljemur adammakna, betaljemur adammakna, ramalan, primbon


Wedaran Kitab Betaljemur Adammakna
Neptu Dina lan Pasaran Miturut Pitungan Jawa

Wiwit jaman kuna para leluhur kita wus nate nilari ilmu, kang disusun anaing Kitab Betaljemur Adammakna. Salah sawijine ilmu mau yaiku petungan neptu dina lan pasaran. Kagone wong Jawa neptu dina lan pasaran iku duweni wigati kang gede. Ora mung sadremo kango mengerteni jumlahe pitungan neptu, uga saka neptu iku wong Jawa bisa mengerteni sifate, rejekine, apse, lan liya-liyane.

Ing Rubrik Bahasa Jawa, redaksi babareken wedaran Kitab Betaljemur. Kitab punika babon aslinipun kagungan dalem Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, lajeng kaimpun dening R.Soemodidjojo.

Kitab punika ngemu isi ngewrat ilmu-ilmu Jawi titilaranipun leluhur ing jaman kina. Wajib kita pepetri amargi nyata bilih ilmu-ilmu ingkang kasebut ing primbon punika dados kabetahaning ngagesang ing sadinten-dinten.

Ingkang pembuka bade kawedar babagan neptu dina pasaran miturut petangan Jawi. Inggih punika;

Petangan dina :
Akad neptu 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9.

Petangan pasaran :
Kliwon neptu 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 6.

Petungan sasi lan taun,
Yen sasi Suro neptu 7, Sapar 2, Rabinguawal 3, Rabiungakhir 5, Jumadilawal 6, Jumadilakhir 1, Rejeb 2, Ruwah 4, Pasa 5, Sawal 7, Dulkaidah 1, Besar 3. Taun Alip neptu 1, Ehe 5, Jimawal 3, Je 7, Dal 4, Be 2, Wawu 6, Jimakir 3.

Dina ala lan ala banget
Dina ala iki ora kena kanggo lelungan lan liya-liyane, yaiku Akad Paing, Setu Pon, Jumuah Wage, Selasa Kliwon, Senin Legi lan Kemis Wage. Dina kang ala banget, Rebo Legi, Akad Paing, Kemis Pon, Selasa Wage lan Setu Kliwon.

Warsa (taun) kang ora kena kanggo mantu lan sapadhane, pitunge ajeg tiba saben tanggal 29 utawa 30 sasi Besar. Yen tiba taun Alip ana ing dina Setu Paing, taun Ehe dinane Kemis Paing, Jimawat dinane Senen Legi, Je dinane Jumuah Legi, taun Dal tiba dina Rebo Kliwon, taun Be tiba dina Akad Wage, taun wawu dinane Kamis Pon, taun Jimakir tiba dina Slasa Pon.

Sangaring warsa (taun)
Uga ora kena kanggo mantu lan sapadhane, pitunge ajeeg tiba tanggaping warsa let 3 dina, (saben sasi Suro tanggal 3). Yen tiba tahun Alip dinane Jumuah Legi, Ehe tiba Slasa Kliwon, Jimawal dinane Akad Kliwon, Je dinane Kemis Wage, taun Dal dinane Senin Pon, Be tiba dina Setu Legi, Wawu Rebo Paing lan Jimakir tiba dina Akad Legi.

Sasi kang rahayu, becik kanggo samubaranggawe kang perlu.
Yen tiba sasi Besar, Sura, Sapar dinane Rebo, Kemis. Sasi Mulud, Rabingulakir lan Jumadilawal dinane Jumuah. Sasi Jumadilakir, Rejeb lan Ruwah dinane Setu, Akad. Sasi Pasa, Sawal, Dulkaidah dinane Senen lan Slasa.

Sasi Sarju, yaiku sasi kang sedeng kanggo samubaranggawe. Yen tiba sasi Besar, Sura, Sapar dinane Jumuah. Mulud, Rabingulakir, Jumadiiilawal dinane Setu, Akad, Jumadiilakir, Rejeb, Ruwah tiba dina Senen, Slasa.. Sasi Pasa, Sawal lan Dulkaidah diinane Rebo, Kemis. (sis)

Sangaring Tanggal
Sangaring tanggal kang prayoga disirik samubarang gawe kang perlu. 

Sasi

Tanggal

Dina

Kadadeyane Taliwangke

Sura

17,27,11,14

Rebo paing

Luwih gedhe rubedane

Sapar

12,22, 1,20

Kemis pon

Sinung lara kesandung

Mulud

13,23,10,15

Jum’ah wage

Sinung lara weteng

Bakdamulud

15,25,10,20

Saptu kliwon

Larane lunga teka

Jumadilawal

16,26,10,11

Senen kliwon

Sinung lara bebalung

Jumadilakir

11,21, 3,14

Selasa legi

Sinung lara owah

Rejeb

2,22,11,12

Rebo paing

Sinung klebon wisa

Ruwah

14,24,19,28

Kemis pon

Kena wisane dhewe

Pasa

15,25,10,20

Jum’ah wage

Sinung lara mata

Sawal

17,27, 2,20

Saptu kliwon

Gung kena perkara

Dulkangidah

11,21, 6,12

Senen kliwon

Sinung gring kapit

Besar

13,23, 1,20

Selasa legi

Gung kasusahan

Petung Pasatohan salaki rabi
Petungan panganten lanang lan wadon, neptune dina lan pasaran digunggung banjur kabagi 9, lanang turah pira wadon turah pira.
yen turah :

Turah

Keterangan

Turah

Keterangan

1 lan 1

becik kinasih

4 lan 4

kerep lara

1 lan 2

becik

4 lan 5

akeh rencanane

1 lan 3

kuat,adoh rejekine

4 lan 6

sugih rejeki 

1 lan 4

akeh bihahine

4 lan 7

mlarat 

1 lan 5

pegat

4 lan 8

akeh pangkalane 

1 lan 6

adoh sandhang pangan

4 lan 9

kalah siji 

1 lan 7

sugih satru

5 lan 5

tulus begjane 

1 lan 8

kasurang-surang

5 lan 6

cepak rejekine 

1 lan 9

dadi pangautan

5 lan 7 

tulus sandang pangane

2 lan 2

slamet, akeh rejekine

5 lan 8

akeh sambekalane

2 lan 3

gelis mati siji

5 lan 9

cepak sandang pangane

2 lan 4

akeh godang

6 lan 6

gedhe bilahine

2 lan 5

akeh bilahine

6 lan 7

rukun

2 lan 6

gelis sugih

6 lan 8

sugih satru

2 lan 7

anake akeh mati

6 lan 9

kasurang-surang

2 lan 8

cepak rejekine

7 lan 7

ingikum maring rabine

2 lan 9

akeh rejekine

7 lan 8

nemu bilahi saka awake dhewe

3 lan 3

mlarat

7 lan 9

tulus palakramane

3 lan 4

akeh bilahine

8 lan 8

kinasih dening wong

3 lan 5

gelis pegat

8 lan 9

akeh bilahine

3 lan 6

oleh nugraha

9 lan 9

giras rejekine

3 lan 7

akeh bilahine

 

 

3 lan 8

gelis mati siji

 

 

3 lan 9

sugih rejeki

 

 

Keterangan :
Saumpama weton panganten lanang Jumuah Kliwon neptune 6 + 8 = 14 , kabagi 9, turah 5.
Weton panganten wadon Jumuah Paing, neptune 6 + 9 = 15, kabagi 9 turah 6.
Dadi 5 lan 6 tiba cepak rejekine, iku becik.

Petung salaki rabi
Wetone panganten lanang wadon, neptune dina lan pasaran digunggung, banjur kabagi 4, turah pira.

 • Yen turah 1 tiba Gentho yaiuku larang anak.
 • Yen turah 2 Gembili, sugih anak,
 • Yen turah 3 Sri, sugih rejeki lan
 • Yen turah 4 tiba Punggel, mati salah siji

Keterangan :
Saumpama wetone panganten lanang Jumuah Pon,
neptune 6 + 7 = 13.
Penganten wadon Kemis Paing
neptune 8 + 9 = 17.
Gunggung 13 + 17 = 30, kabagi 4 turah 2 tiba gembili, sugih anak.

Iklan

38 Tanggapan to “ramalan betaljemur adammakna, betaljemur adammakna, ramalan, primbon”

 1. lilik sintawati Says:

  anak saya winarti nengseh mau menikah dengan andib saifullah hari yang baik untuk akad nikah hari apa?

 2. aris Says:

  hehehe. kurangg akeh kang!!
  ayo ngetik maneh

 3. heaven Says:

  bapakku duwe bukuneee!!! ada yang berminat beli ebooknya ke aku???

 4. TEGUH MULYONO Says:

  BAGAIMANA KALAU PASANGAN MASING-MASING SEMBILAN DIBAGI SEMBILAN 0 DAN 0 KOK GA ADA DALAM TABEL, TERIMA KASIH

 5. radenmas dengkulmlocot Says:

  wah smua di ajak melestarikan budaya podo kemaki,,, tp nek sewaktu2 buda kita di colong negoro liyo lg binggung,, piyee yooo…. kuwi kabeh pikiren nganti djeruuu…ojo sok kemaki… ono kowe kabe sebabbe yo ono leluhurmu……..

 6. slamet Says:

  aku ki lair 1980.jek bujang.
  wes duwe gawean tetep.
  gaji rata-rata 3-4 yuto ben sasi
  kok angel ketemu jodo yoooo?
  tgl lairku 16 maret 1980.
  sing apek jodoku koyo opo ???????????????????///////

  • mesencha Says:
   Jodoh yang baik menurut Primbon untuk SLAMET adalah orang-orang yang terlahir pada tanggal-tanggal (dalam kurun waktu 1 Januari 1978 sampai dengan 31 Desember 1988) sebagai berikut: Kriteria : SANGAT BAIK SEKALI 5 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 6 Januari 1978 (pukul 18.00) µµµµ 16 Maret 1978 (pukul 18.00) – s.d – 17 Maret 1978 (pukul 18.00) µµµµ 27 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 28 Juni 1978 (pukul 18.00) µµµµ 3 Agustus 1978 (pukul 18.00) – s.d – 4 Agustus 1978 (pukul 18.00) µµµµ 7 September 1978 (pukul 18.00) – s.d – 8 September 1978 (pukul 18.00) µµµµ 12 Oktober 1978 (pukul 18.00) – s.d – 13 Oktober 1978 (pukul 18.00) µµµµ 8 Mei 1979 (pukul 18.00) – s.d – 9 Mei 1979 (pukul 18.00) µµµµ 14 Juni 1979 (pukul 18.00) – s.d – 15 Juni 1979 (pukul 18.00) µµµµ 21 Agustus 1979 (pukul 18.00) – s.d – 22 Agustus 1979 (pukul 18.00) µµµµ 30 Oktober 1979 (pukul 18.00) – s.d – 31 Oktober 1979 (pukul 18.00) µµµµ 12 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 13 Februari 1980 (pukul 18.00) µµµµ 18 Maret 1980 (pukul 18.00) – s.d – 19 Maret 1980 (pukul 18.00) µµµµ 22 April 1980 (pukul 18.00) – s.d – 23 April 1980 (pukul 18.00) µµµµ 29 Mei 1980 (pukul 18.00) – s.d – 30 Mei 1980 (pukul 18.00) µµµµ 5 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 6 Agustus 1980 (pukul 18.00) µµµµ 14 Oktober 1980 (pukul 18.00) – s.d – 15 Oktober 1980 (pukul 18.00) µµµµ 27 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 28 Januari 1981 (pukul 18.00) µµµµ 5 Maret 1981 (pukul 18.00) – s.d – 6 Maret 1981 (pukul 18.00) µµµµ 7 April 1981 (pukul 18.00) – s.d – 8 April 1981 (pukul 18.00) µµµµ 14 Mei 1981 (pukul 18.00) – s.d – 15 Mei 1981 (pukul 18.00) µµµµ 21 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 22 Juli 1981 (pukul 18.00) µµµµ 27 Agustus 1981 (pukul 18.00) – s.d – 28 Agustus 1981 (pukul 18.00) µµµµ 5 November 1981 (pukul 18.00) – s.d – 6 November 1981 (pukul 18.00) µµµµ 10 Desember 1981 (pukul 18.00) – s.d – 11 Desember 1981 (pukul 18.00) µµµµ 16 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 17 Februari 1982 (pukul 18.00) µµµµ 25 Maret 1982 (pukul 18.00) – s.d – 26 Maret 1982 (pukul 18.00) µµµµ 27 April 1982 (pukul 18.00) – s.d – 28 April 1982 (pukul 18.00) µµµµ 3 Juni 1982 (pukul 18.00) – s.d – 4 Juni 1982 (pukul 18.00) µµµµ 10 Agustus 1982 (pukul 18.00) – s.d – 11 Agustus 1982 (pukul 18.00) µµµµ 14 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 15 September 1982 (pukul 18.00) µµµµ 21 Oktober 1982 (pukul 18.00) – s.d – 22 Oktober 1982 (pukul 18.00) µµµµ 25 November 1982 (pukul 18.00) – s.d – 26 November 1982 (pukul 18.00) µµµµ 1 Februari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 2 Februari 1983 (pukul 18.00) µµµµ 10 Maret 1983 (pukul 18.00) – s.d – 11 Maret 1983 (pukul 18.00) µµµµ 19 Mei 1983 (pukul 18.00) – s.d – 20 Mei 1983 (pukul 18.00) µµµµ 26 Juli 1983 (pukul 18.00) – s.d – 27 Juli 1983 (pukul 18.00) µµµµ 30 Agustus 1983 (pukul 18.00) – s.d – 31 Agustus 1983 (pukul 18.00) µµµµ 6 Oktober 1983 (pukul 18.00) – s.d – 7 Oktober 1983 (pukul 18.00) µµµµ 10 November 1983 (pukul 18.00) – s.d – 11 November 1983 (pukul 18.00) µµµµ 17 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 18 Januari 1984 (pukul 18.00) µµµµ 23 Februari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 24 Februari 1984 (pukul 18.00) µµµµ 29 Maret 1984 (pukul 18.00) – s.d – 30 Maret 1984 (pukul 18.00) µµµµ 3 Mei 1984 (pukul 18.00) – s.d – 4 Mei 1984 (pukul 18.00) µµµµ 10 Juli 1984 (pukul 18.00) – s.d – 11 Juli 1984 (pukul 18.00) µµµµ 14 Agustus 1984 (pukul 18.00) – s.d – 15 Agustus 1984 (pukul 18.00) µµµµ 20 September 1984 (pukul 18.00) – s.d – 21 September 1984 (pukul 18.00) µµµµ 29 November 1984 (pukul 18.00) – s.d – 30 November 1984 (pukul 18.00) µµµµ 5 Februari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 6 Februari 1985 (pukul 18.00) µµµµ 12 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 13 Maret 1985 (pukul 18.00) µµµµ 18 April 1985 (pukul 18.00) – s.d – 19 April 1985 (pukul 18.00) µµµµ 23 Mei 1985 (pukul 18.00) – s.d – 24 Mei 1985 (pukul 18.00) µµµµ 3 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 4 September 1985 (pukul 18.00) µµµµ 14 November 1985 (pukul 18.00) – s.d – 15 November 1985 (pukul 18.00) µµµµ 21 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 22 Januari 1986 (pukul 18.00) µµµµ 25 Februari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 26 Februari 1986 (pukul 18.00) µµµµ 3 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 4 April 1986 (pukul 18.00) µµµµ 19 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 20 Agustus 1986 (pukul 18.00) µµµµ 23 September 1986 (pukul 18.00) – s.d – 24 September 1986 (pukul 18.00) µµµµ 28 Oktober 1986 (pukul 18.00) – s.d – 29 Oktober 1986 (pukul 18.00) µµµµ 2 Desember 1986 (pukul 18.00) – s.d – 3 Desember 1986 (pukul 18.00) µµµµ 6 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 7 Januari 1987 (pukul 18.00) µµµµ 12 Februari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 13 Februari 1987 (pukul 18.00) µµµµ 21 April 1987 (pukul 18.00) – s.d – 22 April 1987 (pukul 18.00) µµµµ 28 Mei 1987 (pukul 18.00) – s.d – 29 Mei 1987 (pukul 18.00) µµµµ 30 Juni 1987 (pukul 18.00) – s.d – 1 Juli 1987 (pukul 18.00) µµµµ 6 Agustus 1987 (pukul 18.00) – s.d – 7 Agustus 1987 (pukul 18.00) µµµµ 8 September 1987 (pukul 18.00) – s.d – 9 September 1987 (pukul 18.00) µµµµ 13 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 14 Oktober 1987 (pukul 18.00) µµµµ 19 November 1987 (pukul 18.00) – s.d – 20 November 1987 (pukul 18.00) µµµµ 24 Desember 1987 (pukul 18.00) – s.d – 25 Desember 1987 (pukul 18.00) µµµµ 28 Januari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 29 Januari 1988 (pukul 18.00) µµµµ 5 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 6 April 1988 (pukul 18.00) µµµµ 12 Mei 1988 (pukul 18.00) – s.d – 13 Mei 1988 (pukul 18.00) µµµµ 21 Juli 1988 (pukul 18.00) – s.d – 22 Juli 1988 (pukul 18.00) µµµµ 23 Agustus 1988 (pukul 18.00) – s.d – 24 Agustus 1988 (pukul 18.00) µµµµ 27 September 1988 (pukul 18.00) – s.d – 28 September 1988 (pukul 18.00) µµµµ 3 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 4 November 1988 (pukul 18.00) µµµµ Kriteria : SANGAT BAIK 3 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 4 Januari 1978 (pukul 18.00) µµµ 7 Februari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 8 Februari 1978 (pukul 18.00) µµµ 9 Februari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 10 Februari 1978 (pukul 18.00) µµµ 14 Maret 1978 (pukul 18.00) – s.d – 15 Maret 1978 (pukul 18.00) µµµ 23 Maret 1978 (pukul 18.00) – s.d – 24 Maret 1978 (pukul 18.00) µµµ 18 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 19 April 1978 (pukul 18.00) µµµ 20 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 21 April 1978 (pukul 18.00) µµµ 23 Mei 1978 (pukul 18.00) – s.d – 24 Mei 1978 (pukul 18.00) µµµ 25 Mei 1978 (pukul 18.00) – s.d – 26 Mei 1978 (pukul 18.00) µµµ 29 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 30 Juni 1978 (pukul 18.00) µµµ 1 Agustus 1978 (pukul 18.00) – s.d – 2 Agustus 1978 (pukul 18.00) µµµ 5 September 1978 (pukul 18.00) – s.d – 6 September 1978 (pukul 18.00) µµµ 14 September 1978 (pukul 18.00) – s.d – 15 September 1978 (pukul 18.00) µµµ 10 Oktober 1978 (pukul 18.00) – s.d – 11 Oktober 1978 (pukul 18.00) µµµ 19 Oktober 1978 (pukul 18.00) – s.d – 20 Oktober 1978 (pukul 18.00) µµµ 14 November 1978 (pukul 18.00) – s.d – 15 November 1978 (pukul 18.00) µµµ 16 November 1978 (pukul 18.00) – s.d – 17 November 1978 (pukul 18.00) µµµ 19 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 20 Desember 1978 (pukul 18.00) µµµ 21 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 22 Desember 1978 (pukul 18.00) µµµ 23 Januari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 24 Januari 1979 (pukul 18.00) µµµ 25 Januari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 26 Januari 1979 (pukul 18.00) µµµ 27 Februari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 28 Februari 1979 (pukul 18.00) µµµ 1 Maret 1979 (pukul 18.00) – s.d – 2 Maret 1979 (pukul 18.00) µµµ 8 Maret 1979 (pukul 18.00) – s.d – 9 Maret 1979 (pukul 18.00) µµµ 3 April 1979 (pukul 18.00) – s.d – 4 April 1979 (pukul 18.00) µµµ 5 April 1979 (pukul 18.00) – s.d – 6 April 1979 (pukul 18.00) µµµ 10 Mei 1979 (pukul 18.00) – s.d – 11 Mei 1979 (pukul 18.00) µµµ 12 Juni 1979 (pukul 18.00) – s.d – 13 Juni 1979 (pukul 18.00) µµµ 21 Juni 1979 (pukul 18.00) – s.d – 22 Juni 1979 (pukul 18.00) µµµ 17 Juli 1979 (pukul 18.00) – s.d – 18 Juli 1979 (pukul 18.00) µµµ 19 Juli 1979 (pukul 18.00) – s.d – 20 Juli 1979 (pukul 18.00) µµµ 26 Juli 1979 (pukul 18.00) – s.d – 27 Juli 1979 (pukul 18.00) µµµ 23 Agustus 1979 (pukul 18.00) – s.d – 24 Agustus 1979 (pukul 18.00) µµµ 25 September 1979 (pukul 18.00) – s.d – 26 September 1979 (pukul 18.00) µµµ 27 September 1979 (pukul 18.00) – s.d – 28 September 1979 (pukul 18.00) µµµ 1 November 1979 (pukul 18.00) – s.d – 2 November 1979 (pukul 18.00) µµµ 4 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 5 Desember 1979 (pukul 18.00) µµµ 6 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 7 Desember 1979 (pukul 18.00) µµµ 8 Januari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 9 Januari 1980 (pukul 18.00) µµµ 10 Januari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 11 Januari 1980 (pukul 18.00) µµµ 14 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 15 Februari 1980 (pukul 18.00) µµµ 20 Maret 1980 (pukul 18.00) – s.d – 21 Maret 1980 (pukul 18.00) µµµ 24 April 1980 (pukul 18.00) – s.d – 25 April 1980 (pukul 18.00) µµµ 27 Mei 1980 (pukul 18.00) – s.d – 28 Mei 1980 (pukul 18.00) µµµ 5 Juni 1980 (pukul 18.00) – s.d – 6 Juni 1980 (pukul 18.00) µµµ 1 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 2 Juli 1980 (pukul 18.00) µµµ 3 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 4 Juli 1980 (pukul 18.00) µµµ 7 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 8 Agustus 1980 (pukul 18.00) µµµ 9 September 1980 (pukul 18.00) – s.d – 10 September 1980 (pukul 18.00) µµµ 11 September 1980 (pukul 18.00) – s.d – 12 September 1980 (pukul 18.00) µµµ 16 Oktober 1980 (pukul 18.00) – s.d – 17 Oktober 1980 (pukul 18.00) µµµ 18 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 19 November 1980 (pukul 18.00) µµµ 20 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 21 November 1980 (pukul 18.00) µµµ 23 Desember 1980 (pukul 18.00) – s.d – 24 Desember 1980 (pukul 18.00) µµµ 25 Desember 1980 (pukul 18.00) – s.d – 26 Desember 1980 (pukul 18.00) µµµ 29 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 30 Januari 1981 (pukul 18.00) µµµ 3 Maret 1981 (pukul 18.00) – s.d – 4 Maret 1981 (pukul 18.00) µµµ 9 April 1981 (pukul 18.00) – s.d – 10 April 1981 (pukul 18.00) µµµ 12 Mei 1981 (pukul 18.00) – s.d – 13 Mei 1981 (pukul 18.00) µµµ 21 Mei 1981 (pukul 18.00) – s.d – 22 Mei 1981 (pukul 18.00) µµµ 16 Juni 1981 (pukul 18.00) – s.d – 17 Juni 1981 (pukul 18.00) µµµ 18 Juni 1981 (pukul 18.00) – s.d – 19 Juni 1981 (pukul 18.00) µµµ 23 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 24 Juli 1981 (pukul 18.00) µµµ 25 Agustus 1981 (pukul 18.00) – s.d – 26 Agustus 1981 (pukul 18.00) µµµ 29 September 1981 (pukul 18.00) – s.d – 30 September 1981 (pukul 18.00) µµµ 1 Oktober 1981 (pukul 18.00) – s.d – 2 Oktober 1981 (pukul 18.00) µµµ 3 November 1981 (pukul 18.00) – s.d – 4 November 1981 (pukul 18.00) µµµ 12 November 1981 (pukul 18.00) – s.d – 13 November 1981 (pukul 18.00) µµµ 8 Desember 1981 (pukul 18.00) – s.d – 9 Desember 1981 (pukul 18.00) µµµ 17 Desember 1981 (pukul 18.00) – s.d – 18 Desember 1981 (pukul 18.00) µµµ 12 Januari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 13 Januari 1982 (pukul 18.00) µµµ 14 Januari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 15 Januari 1982 (pukul 18.00) µµµ 18 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 19 Februari 1982 (pukul 18.00) µµµ 23 Maret 1982 (pukul 18.00) – s.d – 24 Maret 1982 (pukul 18.00) µµµ 29 April 1982 (pukul 18.00) – s.d – 30 April 1982 (pukul 18.00) µµµ 1 Juni 1982 (pukul 18.00) – s.d – 2 Juni 1982 (pukul 18.00) µµµ 10 Juni 1982 (pukul 18.00) – s.d – 11 Juni 1982 (pukul 18.00) µµµ 6 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 7 Juli 1982 (pukul 18.00) µµµ 8 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 9 Juli 1982 (pukul 18.00) µµµ 12 Agustus 1982 (pukul 18.00) – s.d – 13 Agustus 1982 (pukul 18.00) µµµ 16 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 17 September 1982 (pukul 18.00) µµµ 19 Oktober 1982 (pukul 18.00) – s.d – 20 Oktober 1982 (pukul 18.00) µµµ 28 Oktober 1982 (pukul 18.00) – s.d – 29 Oktober 1982 (pukul 18.00) µµµ 23 November 1982 (pukul 18.00) – s.d – 24 November 1982 (pukul 18.00) µµµ 2 Desember 1982 (pukul 18.00) – s.d – 3 Desember 1982 (pukul 18.00) µµµ 28 Desember 1982 (pukul 18.00) – s.d – 29 Desember 1982 (pukul 18.00) µµµ 30 Desember 1982 (pukul 18.00) – s.d – 31 Desember 1982 (pukul 18.00) µµµ 3 Februari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 4 Februari 1983 (pukul 18.00) µµµ 8 Maret 1983 (pukul 18.00) – s.d – 9 Maret 1983 (pukul 18.00) µµµ 12 April 1983 (pukul 18.00) – s.d – 13 April 1983 (pukul 18.00) µµµ 14 April 1983 (pukul 18.00) – s.d – 15 April 1983 (pukul 18.00) µµµ 17 Mei 1983 (pukul 18.00) – s.d – 18 Mei 1983 (pukul 18.00) µµµ 26 Mei 1983 (pukul 18.00) – s.d – 27 Mei 1983 (pukul 18.00) µµµ 21 Juni 1983 (pukul 18.00) – s.d – 22 Juni 1983 (pukul 18.00) µµµ 23 Juni 1983 (pukul 18.00) – s.d – 24 Juni 1983 (pukul 18.00) µµµ 28 Juli 1983 (pukul 18.00) – s.d – 29 Juli 1983 (pukul 18.00) µµµ 1 September 1983 (pukul 18.00) – s.d – 2 September 1983 (pukul 18.00) µµµ 4 Oktober 1983 (pukul 18.00) – s.d – 5 Oktober 1983 (pukul 18.00) µµµ 13 Oktober 1983 (pukul 18.00) – s.d – 14 Oktober 1983 (pukul 18.00) µµµ 8 November 1983 (pukul 18.00) – s.d – 9 November 1983 (pukul 18.00) µµµ 17 November 1983 (pukul 18.00) – s.d – 18 November 1983 (pukul 18.00) µµµ 13 Desember 1983 (pukul 18.00) – s.d – 14 Desember 1983 (pukul 18.00) µµµ 15 Desember 1983 (pukul 18.00) – s.d – 16 Desember 1983 (pukul 18.00) µµµ 19 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 20 Januari 1984 (pukul 18.00) µµµ 21 Februari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 22 Februari 1984 (pukul 18.00) µµµ 1 Maret 1984 (pukul 18.00) – s.d – 2 Maret 1984 (pukul 18.00) µµµ 27 Maret 1984 (pukul 18.00) – s.d – 28 Maret 1984 (pukul 18.00) µµµ 1 Mei 1984 (pukul 18.00) – s.d – 2 Mei 1984 (pukul 18.00) µµµ 10 Mei 1984 (pukul 18.00) – s.d – 11 Mei 1984 (pukul 18.00) µµµ 5 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 6 Juni 1984 (pukul 18.00) µµµ 7 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 8 Juni 1984 (pukul 18.00) µµµ 12 Juli 1984 (pukul 18.00) – s.d – 13 Juli 1984 (pukul 18.00) µµµ 16 Agustus 1984 (pukul 18.00) – s.d – 17 Agustus 1984 (pukul 18.00) µµµ 18 September 1984 (pukul 18.00) – s.d – 19 September 1984 (pukul 18.00) µµµ 23 Oktober 1984 (pukul 18.00) – s.d – 24 Oktober 1984 (pukul 18.00) µµµ 25 Oktober 1984 (pukul 18.00) – s.d – 26 Oktober 1984 (pukul 18.00) µµµ 27 November 1984 (pukul 18.00) – s.d – 28 November 1984 (pukul 18.00) µµµ 6 Desember 1984 (pukul 18.00) – s.d – 7 Desember 1984 (pukul 18.00) µµµ 1 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 2 Januari 1985 (pukul 18.00) µµµ 3 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 4 Januari 1985 (pukul 18.00) µµµ 7 Februari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 8 Februari 1985 (pukul 18.00) µµµ 14 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 15 Maret 1985 (pukul 18.00) µµµ 16 April 1985 (pukul 18.00) – s.d – 17 April 1985 (pukul 18.00) µµµ 21 Mei 1985 (pukul 18.00) – s.d – 22 Mei 1985 (pukul 18.00) µµµ 30 Mei 1985 (pukul 18.00) – s.d – 31 Mei 1985 (pukul 18.00) µµµ 25 Juni 1985 (pukul 18.00) – s.d – 26 Juni 1985 (pukul 18.00) µµµ 27 Juni 1985 (pukul 18.00) – s.d – 28 Juni 1985 (pukul 18.00) µµµ 30 Juli 1985 (pukul 18.00) – s.d – 31 Juli 1985 (pukul 18.00) µµµ 1 Agustus 1985 (pukul 18.00) – s.d – 2 Agustus 1985 (pukul 18.00) µµµ 5 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 6 September 1985 (pukul 18.00) µµµ 8 Oktober 1985 (pukul 18.00) – s.d – 9 Oktober 1985 (pukul 18.00) µµµ 10 Oktober 1985 (pukul 18.00) – s.d – 11 Oktober 1985 (pukul 18.00) µµµ 12 November 1985 (pukul 18.00) – s.d – 13 November 1985 (pukul 18.00) µµµ 21 November 1985 (pukul 18.00) – s.d – 22 November 1985 (pukul 18.00) µµµ 17 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 18 Desember 1985 (pukul 18.00) µµµ 19 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 20 Desember 1985 (pukul 18.00) µµµ 23 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 24 Januari 1986 (pukul 18.00) µµµ 27 Februari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 28 Februari 1986 (pukul 18.00) µµµ 1 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 2 April 1986 (pukul 18.00) µµµ 6 Mei 1986 (pukul 18.00) – s.d – 7 Mei 1986 (pukul 18.00) µµµ 8 Mei 1986 (pukul 18.00) – s.d – 9 Mei 1986 (pukul 18.00) µµµ 15 Mei 1986 (pukul 18.00) – s.d – 16 Mei 1986 (pukul 18.00) µµµ 10 Juni 1986 (pukul 18.00) – s.d – 11 Juni 1986 (pukul 18.00) µµµ 12 Juni 1986 (pukul 18.00) – s.d – 13 Juni 1986 (pukul 18.00) µµµ 15 Juli 1986 (pukul 18.00) – s.d – 16 Juli 1986 (pukul 18.00) µµµ 17 Juli 1986 (pukul 18.00) – s.d – 18 Juli 1986 (pukul 18.00) µµµ 21 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 22 Agustus 1986 (pukul 18.00) µµµ 25 September 1986 (pukul 18.00) – s.d – 26 September 1986 (pukul 18.00) µµµ 30 Oktober 1986 (pukul 18.00) – s.d – 31 Oktober 1986 (pukul 18.00) µµµ 6 November 1986 (pukul 18.00) – s.d – 7 November 1986 (pukul 18.00) µµµ 4 Desember 1986 (pukul 18.00) – s.d – 5 Desember 1986 (pukul 18.00) µµµ 8 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 9 Januari 1987 (pukul 18.00) µµµ 10 Februari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 11 Februari 1987 (pukul 18.00) µµµ 19 Februari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 20 Februari 1987 (pukul 18.00) µµµ 17 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 18 Maret 1987 (pukul 18.00) µµµ 19 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 20 Maret 1987 (pukul 18.00) µµµ 23 April 1987 (pukul 18.00) – s.d – 24 April 1987 (pukul 18.00) µµµ 26 Mei 1987 (pukul 18.00) – s.d – 27 Mei 1987 (pukul 18.00) µµµ 2 Juli 1987 (pukul 18.00) – s.d – 3 Juli 1987 (pukul 18.00) µµµ 4 Agustus 1987 (pukul 18.00) – s.d – 5 Agustus 1987 (pukul 18.00) µµµ 13 Agustus 1987 (pukul 18.00) – s.d – 14 Agustus 1987 (pukul 18.00) µµµ 10 September 1987 (pukul 18.00) – s.d – 11 September 1987 (pukul 18.00) µµµ 15 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 16 Oktober 1987 (pukul 18.00) µµµ 17 November 1987 (pukul 18.00) – s.d – 18 November 1987 (pukul 18.00) µµµ 22 Desember 1987 (pukul 18.00) – s.d – 23 Desember 1987 (pukul 18.00) µµµ 31 Desember 1987 (pukul 18.00) – s.d – 1 Januari 1988 (pukul 18.00) µµµ 26 Januari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 27 Januari 1988 (pukul 18.00) µµµ 4 Februari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 5 Februari 1988 (pukul 18.00) µµµ 1 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 2 Maret 1988 (pukul 18.00) µµµ 3 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 4 Maret 1988 (pukul 18.00) µµµ 7 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 8 April 1988 (pukul 18.00) µµµ 10 Mei 1988 (pukul 18.00) – s.d – 11 Mei 1988 (pukul 18.00) µµµ 14 Juni 1988 (pukul 18.00) – s.d – 15 Juni 1988 (pukul 18.00) µµµ 16 Juni 1988 (pukul 18.00) – s.d – 17 Juni 1988 (pukul 18.00) µµµ 19 Juli 1988 (pukul 18.00) – s.d – 20 Juli 1988 (pukul 18.00) µµµ 28 Juli 1988 (pukul 18.00) – s.d – 29 Juli 1988 (pukul 18.00) µµµ 25 Agustus 1988 (pukul 18.00) – s.d – 26 Agustus 1988 (pukul 18.00) µµµ 29 September 1988 (pukul 18.00) – s.d – 30 September 1988 (pukul 18.00) µµµ 1 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 2 November 1988 (pukul 18.00) µµµ 6 Desember 1988 (pukul 18.00) – s.d – 7 Desember 1988 (pukul 18.00) µµµ 8 Desember 1988 (pukul 18.00) – s.d – 9 Desember 1988 (pukul 18.00) µµµ 15 Desember 1988 (pukul 18.00) – s.d – 16 Desember 1988 (pukul 18.00) µµµ Kriteria : LEBIH BAIK 12 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 13 Januari 1978 (pukul 18.00) µµ 22 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 23 Januari 1978 (pukul 18.00) µµ 13 Februari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 14 Februari 1978 (pukul 18.00) µµ 16 Februari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 17 Februari 1978 (pukul 18.00) µµ 27 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 28 April 1978 (pukul 18.00) µµ 7 Mei 1978 (pukul 18.00) – s.d – 8 Mei 1978 (pukul 18.00) µµ 1 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 2 Juni 1978 (pukul 18.00) µµ 3 Juli 1978 (pukul 18.00) – s.d – 4 Juli 1978 (pukul 18.00) µµ 6 Juli 1978 (pukul 18.00) – s.d – 7 Juli 1978 (pukul 18.00) µµ 16 Juli 1978 (pukul 18.00) – s.d – 17 Juli 1978 (pukul 18.00) µµ 7 Agustus 1978 (pukul 18.00) – s.d – 8 Agustus 1978 (pukul 18.00) µµ 10 Agustus 1978 (pukul 18.00) – s.d – 11 Agustus 1978 (pukul 18.00) µµ 23 November 1978 (pukul 18.00) – s.d – 24 November 1978 (pukul 18.00) µµ 28 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 29 Desember 1978 (pukul 18.00) µµ 1 Februari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 2 Februari 1979 (pukul 18.00) µµ 12 April 1979 (pukul 18.00) – s.d – 13 April 1979 (pukul 18.00) µµ 22 April 1979 (pukul 18.00) – s.d – 23 April 1979 (pukul 18.00) µµ 14 Mei 1979 (pukul 18.00) – s.d – 15 Mei 1979 (pukul 18.00) µµ 17 Mei 1979 (pukul 18.00) – s.d – 18 Mei 1979 (pukul 18.00) µµ 30 Agustus 1979 (pukul 18.00) – s.d – 31 Agustus 1979 (pukul 18.00) µµ 9 September 1979 (pukul 18.00) – s.d – 10 September 1979 (pukul 18.00) µµ 4 Oktober 1979 (pukul 18.00) – s.d – 5 Oktober 1979 (pukul 18.00) µµ 14 Oktober 1979 (pukul 18.00) – s.d – 15 Oktober 1979 (pukul 18.00) µµ 5 November 1979 (pukul 18.00) – s.d – 6 November 1979 (pukul 18.00) µµ 8 November 1979 (pukul 18.00) – s.d – 9 November 1979 (pukul 18.00) µµ 13 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 14 Desember 1979 (pukul 18.00) µµ 17 Januari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 18 Januari 1980 (pukul 18.00) µµ 21 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 22 Februari 1980 (pukul 18.00) µµ 2 Maret 1980 (pukul 18.00) – s.d – 3 Maret 1980 (pukul 18.00) µµ 24 Maret 1980 (pukul 18.00) – s.d – 25 Maret 1980 (pukul 18.00) µµ 27 Maret 1980 (pukul 18.00) – s.d – 28 Maret 1980 (pukul 18.00) µµ 28 April 1980 (pukul 18.00) – s.d – 29 April 1980 (pukul 18.00) µµ 1 Mei 1980 (pukul 18.00) – s.d – 2 Mei 1980 (pukul 18.00) µµ 10 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 11 Juli 1980 (pukul 18.00) µµ 11 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 12 Agustus 1980 (pukul 18.00) µµ 14 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 15 Agustus 1980 (pukul 18.00) µµ 24 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 25 Agustus 1980 (pukul 18.00) µµ 18 September 1980 (pukul 18.00) – s.d – 19 September 1980 (pukul 18.00) µµ 28 September 1980 (pukul 18.00) – s.d – 29 September 1980 (pukul 18.00) µµ 20 Oktober 1980 (pukul 18.00) – s.d – 21 Oktober 1980 (pukul 18.00) µµ 23 Oktober 1980 (pukul 18.00) – s.d – 24 Oktober 1980 (pukul 18.00) µµ 27 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 28 November 1980 (pukul 18.00) µµ 7 Desember 1980 (pukul 18.00) – s.d – 8 Desember 1980 (pukul 18.00) µµ 1 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 2 Januari 1981 (pukul 18.00) µµ 2 Februari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 3 Februari 1981 (pukul 18.00) µµ 5 Februari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 6 Februari 1981 (pukul 18.00) µµ 15 Februari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 16 Februari 1981 (pukul 18.00) µµ 9 Maret 1981 (pukul 18.00) – s.d – 10 Maret 1981 (pukul 18.00) µµ 12 Maret 1981 (pukul 18.00) – s.d – 13 Maret 1981 (pukul 18.00) µµ 13 April 1981 (pukul 18.00) – s.d – 14 April 1981 (pukul 18.00) µµ 16 April 1981 (pukul 18.00) – s.d – 17 April 1981 (pukul 18.00) µµ 25 Juni 1981 (pukul 18.00) – s.d – 26 Juni 1981 (pukul 18.00) µµ 27 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 28 Juli 1981 (pukul 18.00) µµ 30 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 31 Juli 1981 (pukul 18.00) µµ 9 Agustus 1981 (pukul 18.00) – s.d – 10 Agustus 1981 (pukul 18.00) µµ 3 September 1981 (pukul 18.00) – s.d – 4 September 1981 (pukul 18.00) µµ 13 September 1981 (pukul 18.00) – s.d – 14 September 1981 (pukul 18.00) µµ 5 Oktober 1981 (pukul 18.00) – s.d – 6 Oktober 1981 (pukul 18.00) µµ 8 Oktober 1981 (pukul 18.00) – s.d – 9 Oktober 1981 (pukul 18.00) µµ 21 Januari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 22 Januari 1982 (pukul 18.00) µµ 22 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 23 Februari 1982 (pukul 18.00) µµ 25 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 26 Februari 1982 (pukul 18.00) µµ 7 Maret 1982 (pukul 18.00) – s.d – 8 Maret 1982 (pukul 18.00) µµ 1 April 1982 (pukul 18.00) – s.d – 2 April 1982 (pukul 18.00) µµ 11 April 1982 (pukul 18.00) – s.d – 12 April 1982 (pukul 18.00) µµ 3 Mei 1982 (pukul 18.00) – s.d – 4 Mei 1982 (pukul 18.00) µµ 6 Mei 1982 (pukul 18.00) – s.d – 7 Mei 1982 (pukul 18.00) µµ 15 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 16 Juli 1982 (pukul 18.00) µµ 16 Agustus 1982 (pukul 18.00) – s.d – 17 Agustus 1982 (pukul 18.00) µµ 19 Agustus 1982 (pukul 18.00) – s.d – 20 Agustus 1982 (pukul 18.00) µµ 23 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 24 September 1982 (pukul 18.00) µµ 3 Oktober 1982 (pukul 18.00) – s.d – 4 Oktober 1982 (pukul 18.00) µµ 6 Januari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 7 Januari 1983 (pukul 18.00) µµ 7 Februari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 8 Februari 1983 (pukul 18.00) µµ 10 Februari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 11 Februari 1983 (pukul 18.00) µµ 20 Februari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 21 Februari 1983 (pukul 18.00) µµ 17 Maret 1983 (pukul 18.00) – s.d – 18 Maret 1983 (pukul 18.00) µµ 27 Maret 1983 (pukul 18.00) – s.d – 28 Maret 1983 (pukul 18.00) µµ 18 April 1983 (pukul 18.00) – s.d – 19 April 1983 (pukul 18.00) µµ 21 April 1983 (pukul 18.00) – s.d – 22 April 1983 (pukul 18.00) µµ 30 Juni 1983 (pukul 18.00) – s.d – 1 Juli 1983 (pukul 18.00) µµ 10 Juli 1983 (pukul 18.00) – s.d – 11 Juli 1983 (pukul 18.00) µµ 1 Agustus 1983 (pukul 18.00) – s.d – 2 Agustus 1983 (pukul 18.00) µµ 4 Agustus 1983 (pukul 18.00) – s.d – 5 Agustus 1983 (pukul 18.00) µµ 5 September 1983 (pukul 18.00) – s.d – 6 September 1983 (pukul 18.00) µµ 8 September 1983 (pukul 18.00) – s.d – 9 September 1983 (pukul 18.00) µµ 18 September 1983 (pukul 18.00) – s.d – 19 September 1983 (pukul 18.00) µµ 22 Desember 1983 (pukul 18.00) – s.d – 23 Desember 1983 (pukul 18.00) µµ 1 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 2 Januari 1984 (pukul 18.00) µµ 23 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 24 Januari 1984 (pukul 18.00) µµ 26 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 27 Januari 1984 (pukul 18.00) µµ 5 Februari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 6 Februari 1984 (pukul 18.00) µµ 11 Maret 1984 (pukul 18.00) – s.d – 12 Maret 1984 (pukul 18.00) µµ 2 April 1984 (pukul 18.00) – s.d – 3 April 1984 (pukul 18.00) µµ 5 April 1984 (pukul 18.00) – s.d – 6 April 1984 (pukul 18.00) µµ 14 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 15 Juni 1984 (pukul 18.00) µµ 24 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 25 Juni 1984 (pukul 18.00) µµ 16 Juli 1984 (pukul 18.00) – s.d – 17 Juli 1984 (pukul 18.00) µµ 19 Juli 1984 (pukul 18.00) – s.d – 20 Juli 1984 (pukul 18.00) µµ 20 Agustus 1984 (pukul 18.00) – s.d – 21 Agustus 1984 (pukul 18.00) µµ 23 Agustus 1984 (pukul 18.00) – s.d – 24 Agustus 1984 (pukul 18.00) µµ 2 September 1984 (pukul 18.00) – s.d – 3 September 1984 (pukul 18.00) µµ 27 September 1984 (pukul 18.00) – s.d – 28 September 1984 (pukul 18.00) µµ 29 Oktober 1984 (pukul 18.00) – s.d – 30 Oktober 1984 (pukul 18.00) µµ 1 November 1984 (pukul 18.00) – s.d – 2 November 1984 (pukul 18.00) µµ 10 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 11 Januari 1985 (pukul 18.00) µµ 20 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 21 Januari 1985 (pukul 18.00) µµ 11 Februari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 12 Februari 1985 (pukul 18.00) µµ 14 Februari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 15 Februari 1985 (pukul 18.00) µµ 18 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 19 Maret 1985 (pukul 18.00) µµ 21 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 22 Maret 1985 (pukul 18.00) µµ 31 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 1 April 1985 (pukul 18.00) µµ 22 April 1985 (pukul 18.00) – s.d – 23 April 1985 (pukul 18.00) µµ 25 April 1985 (pukul 18.00) – s.d – 26 April 1985 (pukul 18.00) µµ 4 Juli 1985 (pukul 18.00) – s.d – 5 Juli 1985 (pukul 18.00) µµ 14 Juli 1985 (pukul 18.00) – s.d – 15 Juli 1985 (pukul 18.00) µµ 8 Agustus 1985 (pukul 18.00) – s.d – 9 Agustus 1985 (pukul 18.00) µµ 9 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 10 September 1985 (pukul 18.00) µµ 12 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 13 September 1985 (pukul 18.00) µµ 17 Oktober 1985 (pukul 18.00) – s.d – 18 Oktober 1985 (pukul 18.00) µµ 26 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 27 Desember 1985 (pukul 18.00) µµ 5 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 6 Januari 1986 (pukul 18.00) µµ 27 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 28 Januari 1986 (pukul 18.00) µµ 30 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 31 Januari 1986 (pukul 18.00) µµ 3 Maret 1986 (pukul 18.00) – s.d – 4 Maret 1986 (pukul 18.00) µµ 6 Maret 1986 (pukul 18.00) – s.d – 7 Maret 1986 (pukul 18.00) µµ 16 Maret 1986 (pukul 18.00) – s.d – 17 Maret 1986 (pukul 18.00) µµ 10 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 11 April 1986 (pukul 18.00) µµ 19 Juni 1986 (pukul 18.00) – s.d – 20 Juni 1986 (pukul 18.00) µµ 29 Juni 1986 (pukul 18.00) – s.d – 30 Juni 1986 (pukul 18.00) µµ 24 Juli 1986 (pukul 18.00) – s.d – 25 Juli 1986 (pukul 18.00) µµ 3 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 4 Agustus 1986 (pukul 18.00) µµ 25 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 26 Agustus 1986 (pukul 18.00) µµ 28 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 29 Agustus 1986 (pukul 18.00) µµ 29 September 1986 (pukul 18.00) – s.d – 30 September 1986 (pukul 18.00) µµ 2 Oktober 1986 (pukul 18.00) – s.d – 3 Oktober 1986 (pukul 18.00) µµ 3 November 1986 (pukul 18.00) – s.d – 4 November 1986 (pukul 18.00) µµ 11 Desember 1986 (pukul 18.00) – s.d – 12 Desember 1986 (pukul 18.00) µµ 21 Desember 1986 (pukul 18.00) – s.d – 22 Desember 1986 (pukul 18.00) µµ 12 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 13 Januari 1987 (pukul 18.00) µµ 15 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 16 Januari 1987 (pukul 18.00) µµ 26 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 27 Maret 1987 (pukul 18.00) µµ 27 April 1987 (pukul 18.00) – s.d – 28 April 1987 (pukul 18.00) µµ 30 April 1987 (pukul 18.00) – s.d – 1 Mei 1987 (pukul 18.00) µµ 10 Mei 1987 (pukul 18.00) – s.d – 11 Mei 1987 (pukul 18.00) µµ 1 Juni 1987 (pukul 18.00) – s.d – 2 Juni 1987 (pukul 18.00) µµ 4 Juni 1987 (pukul 18.00) – s.d – 5 Juni 1987 (pukul 18.00) µµ 6 Juli 1987 (pukul 18.00) – s.d – 7 Juli 1987 (pukul 18.00) µµ 9 Juli 1987 (pukul 18.00) – s.d – 10 Juli 1987 (pukul 18.00) µµ 14 September 1987 (pukul 18.00) – s.d – 15 September 1987 (pukul 18.00) µµ 17 September 1987 (pukul 18.00) – s.d – 18 September 1987 (pukul 18.00) µµ 19 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 20 Oktober 1987 (pukul 18.00) µµ 22 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 23 Oktober 1987 (pukul 18.00) µµ 1 November 1987 (pukul 18.00) – s.d – 2 November 1987 (pukul 18.00) µµ 23 November 1987 (pukul 18.00) – s.d – 24 November 1987 (pukul 18.00) µµ 26 November 1987 (pukul 18.00) – s.d – 27 November 1987 (pukul 18.00) µµ 10 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 11 Maret 1988 (pukul 18.00) µµ 11 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 12 April 1988 (pukul 18.00) µµ 14 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 15 April 1988 (pukul 18.00) µµ 24 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 25 April 1988 (pukul 18.00) µµ 19 Mei 1988 (pukul 18.00) – s.d – 20 Mei 1988 (pukul 18.00) µµ 20 Juni 1988 (pukul 18.00) – s.d – 21 Juni 1988 (pukul 18.00) µµ 23 Juni 1988 (pukul 18.00) – s.d – 24 Juni 1988 (pukul 18.00) µµ 29 Agustus 1988 (pukul 18.00) – s.d – 30 Agustus 1988 (pukul 18.00) µµ 1 September 1988 (pukul 18.00) – s.d – 2 September 1988 (pukul 18.00) µµ 3 Oktober 1988 (pukul 18.00) – s.d – 4 Oktober 1988 (pukul 18.00) µµ 6 Oktober 1988 (pukul 18.00) – s.d – 7 Oktober 1988 (pukul 18.00) µµ 16 Oktober 1988 (pukul 18.00) – s.d – 17 Oktober 1988 (pukul 18.00) µµ 10 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 11 November 1988 (pukul 18.00) µµ Kriteria : BAIK 9 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 10 Januari 1978 (pukul 18.00) µ 10 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 11 Januari 1978 (pukul 18.00) µ 14 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 15 Januari 1978 (pukul 18.00) µ 15 Januari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 16 Januari 1978 (pukul 18.00) µ 17 Februari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 18 Februari 1978 (pukul 18.00) µ 26 Februari 1978 (pukul 18.00) – s.d – 27 Februari 1978 (pukul 18.00) µ 1 Maret 1978 (pukul 18.00) – s.d – 2 Maret 1978 (pukul 18.00) µ 20 Maret 1978 (pukul 18.00) – s.d – 21 Maret 1978 (pukul 18.00) µ 21 Maret 1978 (pukul 18.00) – s.d – 22 Maret 1978 (pukul 18.00) µ 2 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 3 April 1978 (pukul 18.00) µ 8 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 9 April 1978 (pukul 18.00) µ 24 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 25 April 1978 (pukul 18.00) µ 29 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 30 April 1978 (pukul 18.00) µ 30 April 1978 (pukul 18.00) – s.d – 1 Mei 1978 (pukul 18.00) µ 10 Mei 1978 (pukul 18.00) – s.d – 11 Mei 1978 (pukul 18.00) µ 29 Mei 1978 (pukul 18.00) – s.d – 30 Mei 1978 (pukul 18.00) µ 3 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 4 Juni 1978 (pukul 18.00) µ 4 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 5 Juni 1978 (pukul 18.00) µ 11 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 12 Juni 1978 (pukul 18.00) µ 17 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 18 Juni 1978 (pukul 18.00) µ 25 Juni 1978 (pukul 18.00) – s.d – 26 Juni 1978 (pukul 18.00) µ 8 Juli 1978 (pukul 18.00) – s.d – 9 Juli 1978 (pukul 18.00) µ 9 Juli 1978 (pukul 18.00) – s.d – 10 Juli 1978 (pukul 18.00) µ 11 Agustus 1978 (pukul 18.00) – s.d – 12 Agustus 1978 (pukul 18.00) µ 20 Agustus 1978 (pukul 18.00) – s.d – 21 Agustus 1978 (pukul 18.00) µ 23 Agustus 1978 (pukul 18.00) – s.d – 24 Agustus 1978 (pukul 18.00) µ 11 September 1978 (pukul 18.00) – s.d – 12 September 1978 (pukul 18.00) µ 12 September 1978 (pukul 18.00) – s.d – 13 September 1978 (pukul 18.00) µ 24 September 1978 (pukul 18.00) – s.d – 25 September 1978 (pukul 18.00) µ 30 September 1978 (pukul 18.00) – s.d – 1 Oktober 1978 (pukul 18.00) µ 16 Oktober 1978 (pukul 18.00) – s.d – 17 Oktober 1978 (pukul 18.00) µ 17 Oktober 1978 (pukul 18.00) – s.d – 18 Oktober 1978 (pukul 18.00) µ 29 Oktober 1978 (pukul 18.00) – s.d – 30 Oktober 1978 (pukul 18.00) µ 20 November 1978 (pukul 18.00) – s.d – 21 November 1978 (pukul 18.00) µ 25 November 1978 (pukul 18.00) – s.d – 26 November 1978 (pukul 18.00) µ 26 November 1978 (pukul 18.00) – s.d – 27 November 1978 (pukul 18.00) µ 3 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 4 Desember 1978 (pukul 18.00) µ 6 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 7 Desember 1978 (pukul 18.00) µ 25 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 26 Desember 1978 (pukul 18.00) µ 30 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 31 Desember 1978 (pukul 18.00) µ 31 Desember 1978 (pukul 18.00) – s.d – 1 Januari 1979 (pukul 18.00) µ 7 Januari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 8 Januari 1979 (pukul 18.00) µ 10 Januari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 11 Januari 1979 (pukul 18.00) µ 29 Januari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 30 Januari 1979 (pukul 18.00) µ 2 Februari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 3 Februari 1979 (pukul 18.00) µ 11 Februari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 12 Februari 1979 (pukul 18.00) µ 14 Februari 1979 (pukul 18.00) – s.d – 15 Februari 1979 (pukul 18.00) µ 5 Maret 1979 (pukul 18.00) – s.d – 6 Maret 1979 (pukul 18.00) µ 6 Maret 1979 (pukul 18.00) – s.d – 7 Maret 1979 (pukul 18.00) µ 18 Maret 1979 (pukul 18.00) – s.d – 19 Maret 1979 (pukul 18.00) µ 24 Maret 1979 (pukul 18.00) – s.d – 25 Maret 1979 (pukul 18.00) µ 9 April 1979 (pukul 18.00) – s.d – 10 April 1979 (pukul 18.00) µ 14 April 1979 (pukul 18.00) – s.d – 15 April 1979 (pukul 18.00) µ 15 April 1979 (pukul 18.00) – s.d – 16 April 1979 (pukul 18.00) µ 6 Mei 1979 (pukul 18.00) – s.d – 7 Mei 1979 (pukul 18.00) µ 18 Mei 1979 (pukul 18.00) – s.d – 19 Mei 1979 (pukul 18.00) µ 27 Mei 1979 (pukul 18.00) – s.d – 28 Mei 1979 (pukul 18.00) µ 18 Juni 1979 (pukul 18.00) – s.d – 19 Juni 1979 (pukul 18.00) µ 19 Juni 1979 (pukul 18.00) – s.d – 20 Juni 1979 (pukul 18.00) µ 1 Juli 1979 (pukul 18.00) – s.d – 2 Juli 1979 (pukul 18.00) µ 4 Juli 1979 (pukul 18.00) – s.d – 5 Juli 1979 (pukul 18.00) µ 23 Juli 1979 (pukul 18.00) – s.d – 24 Juli 1979 (pukul 18.00) µ 5 Agustus 1979 (pukul 18.00) – s.d – 6 Agustus 1979 (pukul 18.00) µ 11 Agustus 1979 (pukul 18.00) – s.d – 12 Agustus 1979 (pukul 18.00) µ 19 Agustus 1979 (pukul 18.00) – s.d – 20 Agustus 1979 (pukul 18.00) µ 27 Agustus 1979 (pukul 18.00) – s.d – 28 Agustus 1979 (pukul 18.00) µ 1 September 1979 (pukul 18.00) – s.d – 2 September 1979 (pukul 18.00) µ 2 September 1979 (pukul 18.00) – s.d – 3 September 1979 (pukul 18.00) µ 1 Oktober 1979 (pukul 18.00) – s.d – 2 Oktober 1979 (pukul 18.00) µ 6 Oktober 1979 (pukul 18.00) – s.d – 7 Oktober 1979 (pukul 18.00) µ 7 Oktober 1979 (pukul 18.00) – s.d – 8 Oktober 1979 (pukul 18.00) µ 28 Oktober 1979 (pukul 18.00) – s.d – 29 Oktober 1979 (pukul 18.00) µ 9 November 1979 (pukul 18.00) – s.d – 10 November 1979 (pukul 18.00) µ 18 November 1979 (pukul 18.00) – s.d – 19 November 1979 (pukul 18.00) µ 21 November 1979 (pukul 18.00) – s.d – 22 November 1979 (pukul 18.00) µ 10 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 11 Desember 1979 (pukul 18.00) µ 15 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 16 Desember 1979 (pukul 18.00) µ 16 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 17 Desember 1979 (pukul 18.00) µ 23 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 24 Desember 1979 (pukul 18.00) µ 26 Desember 1979 (pukul 18.00) – s.d – 27 Desember 1979 (pukul 18.00) µ 14 Januari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 15 Januari 1980 (pukul 18.00) µ 27 Januari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 28 Januari 1980 (pukul 18.00) µ 2 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 3 Februari 1980 (pukul 18.00) µ 10 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 11 Februari 1980 (pukul 18.00) µ 18 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 19 Februari 1980 (pukul 18.00) µ 23 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 24 Februari 1980 (pukul 18.00) µ 24 Februari 1980 (pukul 18.00) – s.d – 25 Februari 1980 (pukul 18.00) µ 28 Maret 1980 (pukul 18.00) – s.d – 29 Maret 1980 (pukul 18.00) µ 6 April 1980 (pukul 18.00) – s.d – 7 April 1980 (pukul 18.00) µ 9 April 1980 (pukul 18.00) – s.d – 10 April 1980 (pukul 18.00) µ 20 April 1980 (pukul 18.00) – s.d – 21 April 1980 (pukul 18.00) µ 2 Mei 1980 (pukul 18.00) – s.d – 3 Mei 1980 (pukul 18.00) µ 11 Mei 1980 (pukul 18.00) – s.d – 12 Mei 1980 (pukul 18.00) µ 14 Mei 1980 (pukul 18.00) – s.d – 15 Mei 1980 (pukul 18.00) µ 2 Juni 1980 (pukul 18.00) – s.d – 3 Juni 1980 (pukul 18.00) µ 3 Juni 1980 (pukul 18.00) – s.d – 4 Juni 1980 (pukul 18.00) µ 15 Juni 1980 (pukul 18.00) – s.d – 16 Juni 1980 (pukul 18.00) µ 18 Juni 1980 (pukul 18.00) – s.d – 19 Juni 1980 (pukul 18.00) µ 7 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 8 Juli 1980 (pukul 18.00) µ 12 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 13 Juli 1980 (pukul 18.00) µ 13 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 14 Juli 1980 (pukul 18.00) µ 20 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 21 Juli 1980 (pukul 18.00) µ 26 Juli 1980 (pukul 18.00) – s.d – 27 Juli 1980 (pukul 18.00) µ 3 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 4 Agustus 1980 (pukul 18.00) µ 16 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 17 Agustus 1980 (pukul 18.00) µ 17 Agustus 1980 (pukul 18.00) – s.d – 18 Agustus 1980 (pukul 18.00) µ 15 September 1980 (pukul 18.00) – s.d – 16 September 1980 (pukul 18.00) µ 20 September 1980 (pukul 18.00) – s.d – 21 September 1980 (pukul 18.00) µ 21 September 1980 (pukul 18.00) – s.d – 22 September 1980 (pukul 18.00) µ 12 Oktober 1980 (pukul 18.00) – s.d – 13 Oktober 1980 (pukul 18.00) µ 24 Oktober 1980 (pukul 18.00) – s.d – 25 Oktober 1980 (pukul 18.00) µ 2 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 3 November 1980 (pukul 18.00) µ 5 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 6 November 1980 (pukul 18.00) µ 24 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 25 November 1980 (pukul 18.00) µ 29 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 30 November 1980 (pukul 18.00) µ 30 November 1980 (pukul 18.00) – s.d – 1 Desember 1980 (pukul 18.00) µ 10 Desember 1980 (pukul 18.00) – s.d – 11 Desember 1980 (pukul 18.00) µ 29 Desember 1980 (pukul 18.00) – s.d – 30 Desember 1980 (pukul 18.00) µ 3 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 4 Januari 1981 (pukul 18.00) µ 4 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 5 Januari 1981 (pukul 18.00) µ 11 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 12 Januari 1981 (pukul 18.00) µ 17 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 18 Januari 1981 (pukul 18.00) µ 25 Januari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 26 Januari 1981 (pukul 18.00) µ 7 Februari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 8 Februari 1981 (pukul 18.00) µ 8 Februari 1981 (pukul 18.00) – s.d – 9 Februari 1981 (pukul 18.00) µ 13 Maret 1981 (pukul 18.00) – s.d – 14 Maret 1981 (pukul 18.00) µ 22 Maret 1981 (pukul 18.00) – s.d – 23 Maret 1981 (pukul 18.00) µ 25 Maret 1981 (pukul 18.00) – s.d – 26 Maret 1981 (pukul 18.00) µ 17 April 1981 (pukul 18.00) – s.d – 18 April 1981 (pukul 18.00) µ 26 April 1981 (pukul 18.00) – s.d – 27 April 1981 (pukul 18.00) µ 29 April 1981 (pukul 18.00) – s.d – 30 April 1981 (pukul 18.00) µ 18 Mei 1981 (pukul 18.00) – s.d – 19 Mei 1981 (pukul 18.00) µ 19 Mei 1981 (pukul 18.00) – s.d – 20 Mei 1981 (pukul 18.00) µ 31 Mei 1981 (pukul 18.00) – s.d – 1 Juni 1981 (pukul 18.00) µ 22 Juni 1981 (pukul 18.00) – s.d – 23 Juni 1981 (pukul 18.00) µ 27 Juni 1981 (pukul 18.00) – s.d – 28 Juni 1981 (pukul 18.00) µ 28 Juni 1981 (pukul 18.00) – s.d – 29 Juni 1981 (pukul 18.00) µ 5 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 6 Juli 1981 (pukul 18.00) µ 11 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 12 Juli 1981 (pukul 18.00) µ 19 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 20 Juli 1981 (pukul 18.00) µ 31 Juli 1981 (pukul 18.00) – s.d – 1 Agustus 1981 (pukul 18.00) µ 2 Agustus 1981 (pukul 18.00) – s.d – 3 Agustus 1981 (pukul 18.00) µ 31 Agustus 1981 (pukul 18.00) – s.d – 1 September 1981 (pukul 18.00) µ 5 September 1981 (pukul 18.00) – s.d – 6 September 1981 (pukul 18.00) µ 6 September 1981 (pukul 18.00) – s.d – 7 September 1981 (pukul 18.00) µ 9 Oktober 1981 (pukul 18.00) – s.d – 10 Oktober 1981 (pukul 18.00) µ 18 Oktober 1981 (pukul 18.00) – s.d – 19 Oktober 1981 (pukul 18.00) µ 21 Oktober 1981 (pukul 18.00) – s.d – 22 Oktober 1981 (pukul 18.00) µ 9 November 1981 (pukul 18.00) – s.d – 10 November 1981 (pukul 18.00) µ 10 November 1981 (pukul 18.00) – s.d – 11 November 1981 (pukul 18.00) µ 22 November 1981 (pukul 18.00) – s.d – 23 November 1981 (pukul 18.00) µ 14 Desember 1981 (pukul 18.00) – s.d – 15 Desember 1981 (pukul 18.00) µ 15 Desember 1981 (pukul 18.00) – s.d – 16 Desember 1981 (pukul 18.00) µ 27 Desember 1981 (pukul 18.00) – s.d – 28 Desember 1981 (pukul 18.00) µ 30 Desember 1981 (pukul 18.00) – s.d – 31 Desember 1981 (pukul 18.00) µ 18 Januari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 19 Januari 1982 (pukul 18.00) µ 23 Januari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 24 Januari 1982 (pukul 18.00) µ 24 Januari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 25 Januari 1982 (pukul 18.00) µ 31 Januari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 1 Februari 1982 (pukul 18.00) µ 6 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 7 Februari 1982 (pukul 18.00) µ 14 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 15 Februari 1982 (pukul 18.00) µ 27 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 28 Februari 1982 (pukul 18.00) µ 28 Februari 1982 (pukul 18.00) – s.d – 1 Maret 1982 (pukul 18.00) µ 29 Maret 1982 (pukul 18.00) – s.d – 30 Maret 1982 (pukul 18.00) µ 3 April 1982 (pukul 18.00) – s.d – 4 April 1982 (pukul 18.00) µ 4 April 1982 (pukul 18.00) – s.d – 5 April 1982 (pukul 18.00) µ 25 April 1982 (pukul 18.00) – s.d – 26 April 1982 (pukul 18.00) µ 7 Mei 1982 (pukul 18.00) – s.d – 8 Mei 1982 (pukul 18.00) µ 16 Mei 1982 (pukul 18.00) – s.d – 17 Mei 1982 (pukul 18.00) µ 19 Mei 1982 (pukul 18.00) – s.d – 20 Mei 1982 (pukul 18.00) µ 7 Juni 1982 (pukul 18.00) – s.d – 8 Juni 1982 (pukul 18.00) µ 8 Juni 1982 (pukul 18.00) – s.d – 9 Juni 1982 (pukul 18.00) µ 20 Juni 1982 (pukul 18.00) – s.d – 21 Juni 1982 (pukul 18.00) µ 23 Juni 1982 (pukul 18.00) – s.d – 24 Juni 1982 (pukul 18.00) µ 12 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 13 Juli 1982 (pukul 18.00) µ 17 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 18 Juli 1982 (pukul 18.00) µ 18 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 19 Juli 1982 (pukul 18.00) µ 25 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 26 Juli 1982 (pukul 18.00) µ 31 Juli 1982 (pukul 18.00) – s.d – 1 Agustus 1982 (pukul 18.00) µ 8 Agustus 1982 (pukul 18.00) – s.d – 9 Agustus 1982 (pukul 18.00) µ 29 Agustus 1982 (pukul 18.00) – s.d – 30 Agustus 1982 (pukul 18.00) µ 4 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 5 September 1982 (pukul 18.00) µ 12 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 13 September 1982 (pukul 18.00) µ 20 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 21 September 1982 (pukul 18.00) µ 25 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 26 September 1982 (pukul 18.00) µ 26 September 1982 (pukul 18.00) – s.d – 27 September 1982 (pukul 18.00) µ 25 Oktober 1982 (pukul 18.00) – s.d – 26 Oktober 1982 (pukul 18.00) µ 26 Oktober 1982 (pukul 18.00) – s.d – 27 Oktober 1982 (pukul 18.00) µ 7 November 1982 (pukul 18.00) – s.d – 8 November 1982 (pukul 18.00) µ 13 November 1982 (pukul 18.00) – s.d – 14 November 1982 (pukul 18.00) µ 29 November 1982 (pukul 18.00) – s.d – 30 November 1982 (pukul 18.00) µ 30 November 1982 (pukul 18.00) – s.d – 1 Desember 1982 (pukul 18.00) µ 12 Desember 1982 (pukul 18.00) – s.d – 13 Desember 1982 (pukul 18.00) µ 3 Januari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 4 Januari 1983 (pukul 18.00) µ 8 Januari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 9 Januari 1983 (pukul 18.00) µ 9 Januari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 10 Januari 1983 (pukul 18.00) µ 16 Januari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 17 Januari 1983 (pukul 18.00) µ 22 Januari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 23 Januari 1983 (pukul 18.00) µ 30 Januari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 31 Januari 1983 (pukul 18.00) µ 11 Februari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 12 Februari 1983 (pukul 18.00) µ 13 Februari 1983 (pukul 18.00) – s.d – 14 Februari 1983 (pukul 18.00) µ 14 Maret 1983 (pukul 18.00) – s.d – 15 Maret 1983 (pukul 18.00) µ 19 Maret 1983 (pukul 18.00) – s.d – 20 Maret 1983 (pukul 18.00) µ 20 Maret 1983 (pukul 18.00) – s.d – 21 Maret 1983 (pukul 18.00) µ 22 April 1983 (pukul 18.00) – s.d – 23 April 1983 (pukul 18.00) µ 1 Mei 1983 (pukul 18.00) – s.d – 2 Mei 1983 (pukul 18.00) µ 4 Mei 1983 (pukul 18.00) – s.d – 5 Mei 1983 (pukul 18.00) µ 23 Mei 1983 (pukul 18.00) – s.d – 24 Mei 1983 (pukul 18.00) µ 24 Mei 1983 (pukul 18.00) – s.d – 25 Mei 1983 (pukul 18.00) µ 5 Juni 1983 (pukul 18.00) – s.d – 6 Juni 1983 (pukul 18.00) µ 27 Juni 1983 (pukul 18.00) – s.d – 28 Juni 1983 (pukul 18.00) µ 2 Juli 1983 (pukul 18.00) – s.d – 3 Juli 1983 (pukul 18.00) µ 3 Juli 1983 (pukul 18.00) – s.d – 4 Juli 1983 (pukul 18.00) µ 16 Juli 1983 (pukul 18.00) – s.d – 17 Juli 1983 (pukul 18.00) µ 24 Juli 1983 (pukul 18.00) – s.d – 25 Juli 1983 (pukul 18.00) µ 5 Agustus 1983 (pukul 18.00) – s.d – 6 Agustus 1983 (pukul 18.00) µ 14 Agustus 1983 (pukul 18.00) – s.d – 15 Agustus 1983 (pukul 18.00) µ 20 Agustus 1983 (pukul 18.00) – s.d – 21 Agustus 1983 (pukul 18.00) µ 28 Agustus 1983 (pukul 18.00) – s.d – 29 Agustus 1983 (pukul 18.00) µ 10 September 1983 (pukul 18.00) – s.d – 11 September 1983 (pukul 18.00) µ 11 September 1983 (pukul 18.00) – s.d – 12 September 1983 (pukul 18.00) µ 10 Oktober 1983 (pukul 18.00) – s.d – 11 Oktober 1983 (pukul 18.00) µ 11 Oktober 1983 (pukul 18.00) – s.d – 12 Oktober 1983 (pukul 18.00) µ 23 Oktober 1983 (pukul 18.00) – s.d – 24 Oktober 1983 (pukul 18.00) µ 29 Oktober 1983 (pukul 18.00) – s.d – 30 Oktober 1983 (pukul 18.00) µ 14 November 1983 (pukul 18.00) – s.d – 15 November 1983 (pukul 18.00) µ 15 November 1983 (pukul 18.00) – s.d – 16 November 1983 (pukul 18.00) µ 27 November 1983 (pukul 18.00) – s.d – 28 November 1983 (pukul 18.00) µ 3 Desember 1983 (pukul 18.00) – s.d – 4 Desember 1983 (pukul 18.00) µ 19 Desember 1983 (pukul 18.00) – s.d – 20 Desember 1983 (pukul 18.00) µ 24 Desember 1983 (pukul 18.00) – s.d – 25 Desember 1983 (pukul 18.00) µ 25 Desember 1983 (pukul 18.00) – s.d – 26 Desember 1983 (pukul 18.00) µ 7 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 8 Januari 1984 (pukul 18.00) µ 15 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 16 Januari 1984 (pukul 18.00) µ 27 Januari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 28 Januari 1984 (pukul 18.00) µ 27 Februari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 28 Februari 1984 (pukul 18.00) µ 28 Februari 1984 (pukul 18.00) – s.d – 29 Februari 1984 (pukul 18.00) µ 3 Maret 1984 (pukul 18.00) – s.d – 4 Maret 1984 (pukul 18.00) µ 4 Maret 1984 (pukul 18.00) – s.d – 5 Maret 1984 (pukul 18.00) µ 6 April 1984 (pukul 18.00) – s.d – 7 April 1984 (pukul 18.00) µ 15 April 1984 (pukul 18.00) – s.d – 16 April 1984 (pukul 18.00) µ 18 April 1984 (pukul 18.00) – s.d – 19 April 1984 (pukul 18.00) µ 7 Mei 1984 (pukul 18.00) – s.d – 8 Mei 1984 (pukul 18.00) µ 8 Mei 1984 (pukul 18.00) – s.d – 9 Mei 1984 (pukul 18.00) µ 20 Mei 1984 (pukul 18.00) – s.d – 21 Mei 1984 (pukul 18.00) µ 26 Mei 1984 (pukul 18.00) – s.d – 27 Mei 1984 (pukul 18.00) µ 11 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 12 Juni 1984 (pukul 18.00) µ 16 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 17 Juni 1984 (pukul 18.00) µ 17 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 18 Juni 1984 (pukul 18.00) µ 30 Juni 1984 (pukul 18.00) – s.d – 1 Juli 1984 (pukul 18.00) µ 8 Juli 1984 (pukul 18.00) – s.d – 9 Juli 1984 (pukul 18.00) µ 20 Juli 1984 (pukul 18.00) – s.d – 21 Juli 1984 (pukul 18.00) µ 29 Juli 1984 (pukul 18.00) – s.d – 30 Juli 1984 (pukul 18.00) µ 4 Agustus 1984 (pukul 18.00) – s.d – 5 Agustus 1984 (pukul 18.00) µ 12 Agustus 1984 (pukul 18.00) – s.d – 13 Agustus 1984 (pukul 18.00) µ 24 Agustus 1984 (pukul 18.00) – s.d – 25 Agustus 1984 (pukul 18.00) µ 24 September 1984 (pukul 18.00) – s.d – 25 September 1984 (pukul 18.00) µ 25 September 1984 (pukul 18.00) – s.d – 26 September 1984 (pukul 18.00) µ 28 September 1984 (pukul 18.00) – s.d – 29 September 1984 (pukul 18.00) µ 7 Oktober 1984 (pukul 18.00) – s.d – 8 Oktober 1984 (pukul 18.00) µ 10 Oktober 1984 (pukul 18.00) – s.d – 11 Oktober 1984 (pukul 18.00) µ 2 November 1984 (pukul 18.00) – s.d – 3 November 1984 (pukul 18.00) µ 11 November 1984 (pukul 18.00) – s.d – 12 November 1984 (pukul 18.00) µ 14 November 1984 (pukul 18.00) – s.d – 15 November 1984 (pukul 18.00) µ 3 Desember 1984 (pukul 18.00) – s.d – 4 Desember 1984 (pukul 18.00) µ 4 Desember 1984 (pukul 18.00) – s.d – 5 Desember 1984 (pukul 18.00) µ 16 Desember 1984 (pukul 18.00) – s.d – 17 Desember 1984 (pukul 18.00) µ 22 Desember 1984 (pukul 18.00) – s.d – 23 Desember 1984 (pukul 18.00) µ 7 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 8 Januari 1985 (pukul 18.00) µ 12 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 13 Januari 1985 (pukul 18.00) µ 13 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 14 Januari 1985 (pukul 18.00) µ 26 Januari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 27 Januari 1985 (pukul 18.00) µ 3 Februari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 4 Februari 1985 (pukul 18.00) µ 15 Februari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 16 Februari 1985 (pukul 18.00) µ 24 Februari 1985 (pukul 18.00) – s.d – 25 Februari 1985 (pukul 18.00) µ 2 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 3 Maret 1985 (pukul 18.00) µ 10 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 11 Maret 1985 (pukul 18.00) µ 23 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 24 Maret 1985 (pukul 18.00) µ 24 Maret 1985 (pukul 18.00) – s.d – 25 Maret 1985 (pukul 18.00) µ 26 April 1985 (pukul 18.00) – s.d – 27 April 1985 (pukul 18.00) µ 5 Mei 1985 (pukul 18.00) – s.d – 6 Mei 1985 (pukul 18.00) µ 8 Mei 1985 (pukul 18.00) – s.d – 9 Mei 1985 (pukul 18.00) µ 27 Mei 1985 (pukul 18.00) – s.d – 28 Mei 1985 (pukul 18.00) µ 28 Mei 1985 (pukul 18.00) – s.d – 29 Mei 1985 (pukul 18.00) µ 9 Juni 1985 (pukul 18.00) – s.d – 10 Juni 1985 (pukul 18.00) µ 15 Juni 1985 (pukul 18.00) – s.d – 16 Juni 1985 (pukul 18.00) µ 1 Juli 1985 (pukul 18.00) – s.d – 2 Juli 1985 (pukul 18.00) µ 6 Juli 1985 (pukul 18.00) – s.d – 7 Juli 1985 (pukul 18.00) µ 7 Juli 1985 (pukul 18.00) – s.d – 8 Juli 1985 (pukul 18.00) µ 5 Agustus 1985 (pukul 18.00) – s.d – 6 Agustus 1985 (pukul 18.00) µ 10 Agustus 1985 (pukul 18.00) – s.d – 11 Agustus 1985 (pukul 18.00) µ 11 Agustus 1985 (pukul 18.00) – s.d – 12 Agustus 1985 (pukul 18.00) µ 18 Agustus 1985 (pukul 18.00) – s.d – 19 Agustus 1985 (pukul 18.00) µ 24 Agustus 1985 (pukul 18.00) – s.d – 25 Agustus 1985 (pukul 18.00) µ 1 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 2 September 1985 (pukul 18.00) µ 13 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 14 September 1985 (pukul 18.00) µ 22 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 23 September 1985 (pukul 18.00) µ 25 September 1985 (pukul 18.00) – s.d – 26 September 1985 (pukul 18.00) µ 14 Oktober 1985 (pukul 18.00) – s.d – 15 Oktober 1985 (pukul 18.00) µ 18 Oktober 1985 (pukul 18.00) – s.d – 19 Oktober 1985 (pukul 18.00) µ 27 Oktober 1985 (pukul 18.00) – s.d – 28 Oktober 1985 (pukul 18.00) µ 30 Oktober 1985 (pukul 18.00) – s.d – 31 Oktober 1985 (pukul 18.00) µ 18 November 1985 (pukul 18.00) – s.d – 19 November 1985 (pukul 18.00) µ 19 November 1985 (pukul 18.00) – s.d – 20 November 1985 (pukul 18.00) µ 1 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 2 Desember 1985 (pukul 18.00) µ 7 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 8 Desember 1985 (pukul 18.00) µ 23 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 24 Desember 1985 (pukul 18.00) µ 28 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 29 Desember 1985 (pukul 18.00) µ 29 Desember 1985 (pukul 18.00) – s.d – 30 Desember 1985 (pukul 18.00) µ 11 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 12 Januari 1986 (pukul 18.00) µ 19 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 20 Januari 1986 (pukul 18.00) µ 31 Januari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 1 Februari 1986 (pukul 18.00) µ 9 Februari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 10 Februari 1986 (pukul 18.00) µ 15 Februari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 16 Februari 1986 (pukul 18.00) µ 23 Februari 1986 (pukul 18.00) – s.d – 24 Februari 1986 (pukul 18.00) µ 7 Maret 1986 (pukul 18.00) – s.d – 8 Maret 1986 (pukul 18.00) µ 7 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 8 April 1986 (pukul 18.00) µ 8 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 9 April 1986 (pukul 18.00) µ 11 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 12 April 1986 (pukul 18.00) µ 20 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 21 April 1986 (pukul 18.00) µ 23 April 1986 (pukul 18.00) – s.d – 24 April 1986 (pukul 18.00) µ 12 Mei 1986 (pukul 18.00) – s.d – 13 Mei 1986 (pukul 18.00) µ 13 Mei 1986 (pukul 18.00) – s.d – 14 Mei 1986 (pukul 18.00) µ 25 Mei 1986 (pukul 18.00) – s.d – 26 Mei 1986 (pukul 18.00) µ 31 Mei 1986 (pukul 18.00) – s.d – 1 Juni 1986 (pukul 18.00) µ 16 Juni 1986 (pukul 18.00) – s.d – 17 Juni 1986 (pukul 18.00) µ 21 Juni 1986 (pukul 18.00) – s.d – 22 Juni 1986 (pukul 18.00) µ 22 Juni 1986 (pukul 18.00) – s.d – 23 Juni 1986 (pukul 18.00) µ 21 Juli 1986 (pukul 18.00) – s.d – 22 Juli 1986 (pukul 18.00) µ 26 Juli 1986 (pukul 18.00) – s.d – 27 Juli 1986 (pukul 18.00) µ 27 Juli 1986 (pukul 18.00) – s.d – 28 Juli 1986 (pukul 18.00) µ 9 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 10 Agustus 1986 (pukul 18.00) µ 17 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 18 Agustus 1986 (pukul 18.00) µ 29 Agustus 1986 (pukul 18.00) – s.d – 30 Agustus 1986 (pukul 18.00) µ 7 September 1986 (pukul 18.00) – s.d – 8 September 1986 (pukul 18.00) µ 13 September 1986 (pukul 18.00) – s.d – 14 September 1986 (pukul 18.00) µ 21 September 1986 (pukul 18.00) – s.d – 22 September 1986 (pukul 18.00) µ 3 Oktober 1986 (pukul 18.00) – s.d – 4 Oktober 1986 (pukul 18.00) µ 12 Oktober 1986 (pukul 18.00) – s.d – 13 Oktober 1986 (pukul 18.00) µ 18 Oktober 1986 (pukul 18.00) – s.d – 19 Oktober 1986 (pukul 18.00) µ 26 Oktober 1986 (pukul 18.00) – s.d – 27 Oktober 1986 (pukul 18.00) µ 4 November 1986 (pukul 18.00) – s.d – 5 November 1986 (pukul 18.00) µ 16 November 1986 (pukul 18.00) – s.d – 17 November 1986 (pukul 18.00) µ 22 November 1986 (pukul 18.00) – s.d – 23 November 1986 (pukul 18.00) µ 30 November 1986 (pukul 18.00) – s.d – 1 Desember 1986 (pukul 18.00) µ 8 Desember 1986 (pukul 18.00) – s.d – 9 Desember 1986 (pukul 18.00) µ 13 Desember 1986 (pukul 18.00) – s.d – 14 Desember 1986 (pukul 18.00) µ 14 Desember 1986 (pukul 18.00) – s.d – 15 Desember 1986 (pukul 18.00) µ 4 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 5 Januari 1987 (pukul 18.00) µ 16 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 17 Januari 1987 (pukul 18.00) µ 25 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 26 Januari 1987 (pukul 18.00) µ 28 Januari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 29 Januari 1987 (pukul 18.00) µ 16 Februari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 17 Februari 1987 (pukul 18.00) µ 17 Februari 1987 (pukul 18.00) – s.d – 18 Februari 1987 (pukul 18.00) µ 1 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 2 Maret 1987 (pukul 18.00) µ 4 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 5 Maret 1987 (pukul 18.00) µ 23 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 24 Maret 1987 (pukul 18.00) µ 28 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 29 Maret 1987 (pukul 18.00) µ 29 Maret 1987 (pukul 18.00) – s.d – 30 Maret 1987 (pukul 18.00) µ 5 April 1987 (pukul 18.00) – s.d – 6 April 1987 (pukul 18.00) µ 11 April 1987 (pukul 18.00) – s.d – 12 April 1987 (pukul 18.00) µ 19 April 1987 (pukul 18.00) – s.d – 20 April 1987 (pukul 18.00) µ 2 Mei 1987 (pukul 18.00) – s.d – 3 Mei 1987 (pukul 18.00) µ 3 Mei 1987 (pukul 18.00) – s.d – 4 Mei 1987 (pukul 18.00) µ 5 Juni 1987 (pukul 18.00) – s.d – 6 Juni 1987 (pukul 18.00) µ 14 Juni 1987 (pukul 18.00) – s.d – 15 Juni 1987 (pukul 18.00) µ 17 Juni 1987 (pukul 18.00) – s.d – 18 Juni 1987 (pukul 18.00) µ 28 Juni 1987 (pukul 18.00) – s.d – 29 Juni 1987 (pukul 18.00) µ 10 Juli 1987 (pukul 18.00) – s.d – 11 Juli 1987 (pukul 18.00) µ 19 Juli 1987 (pukul 18.00) – s.d – 20 Juli 1987 (pukul 18.00) µ 22 Juli 1987 (pukul 18.00) – s.d – 23 Juli 1987 (pukul 18.00) µ 10 Agustus 1987 (pukul 18.00) – s.d – 11 Agustus 1987 (pukul 18.00) µ 11 Agustus 1987 (pukul 18.00) – s.d – 12 Agustus 1987 (pukul 18.00) µ 23 Agustus 1987 (pukul 18.00) – s.d – 24 Agustus 1987 (pukul 18.00) µ 29 Agustus 1987 (pukul 18.00) – s.d – 30 Agustus 1987 (pukul 18.00) µ 6 September 1987 (pukul 18.00) – s.d – 7 September 1987 (pukul 18.00) µ 18 September 1987 (pukul 18.00) – s.d – 19 September 1987 (pukul 18.00) µ 27 September 1987 (pukul 18.00) – s.d – 28 September 1987 (pukul 18.00) µ 3 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 4 Oktober 1987 (pukul 18.00) µ 11 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 12 Oktober 1987 (pukul 18.00) µ 24 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 25 Oktober 1987 (pukul 18.00) µ 25 Oktober 1987 (pukul 18.00) – s.d – 26 Oktober 1987 (pukul 18.00) µ 27 November 1987 (pukul 18.00) – s.d – 28 November 1987 (pukul 18.00) µ 6 Desember 1987 (pukul 18.00) – s.d – 7 Desember 1987 (pukul 18.00) µ 9 Desember 1987 (pukul 18.00) – s.d – 10 Desember 1987 (pukul 18.00) µ 28 Desember 1987 (pukul 18.00) – s.d – 29 Desember 1987 (pukul 18.00) µ 29 Desember 1987 (pukul 18.00) – s.d – 30 Desember 1987 (pukul 18.00) µ 10 Januari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 11 Januari 1988 (pukul 18.00) µ 16 Januari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 17 Januari 1988 (pukul 18.00) µ 1 Februari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 2 Februari 1988 (pukul 18.00) µ 2 Februari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 3 Februari 1988 (pukul 18.00) µ 14 Februari 1988 (pukul 18.00) – s.d – 15 Februari 1988 (pukul 18.00) µ 7 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 8 Maret 1988 (pukul 18.00) µ 12 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 13 Maret 1988 (pukul 18.00) µ 13 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 14 Maret 1988 (pukul 18.00) µ 20 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 21 Maret 1988 (pukul 18.00) µ 26 Maret 1988 (pukul 18.00) – s.d – 27 Maret 1988 (pukul 18.00) µ 3 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 4 April 1988 (pukul 18.00) µ 15 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 16 April 1988 (pukul 18.00) µ 17 April 1988 (pukul 18.00) – s.d – 18 April 1988 (pukul 18.00) µ 16 Mei 1988 (pukul 18.00) – s.d – 17 Mei 1988 (pukul 18.00) µ 20 Mei 1988 (pukul 18.00) – s.d – 21 Mei 1988 (pukul 18.00) µ 29 Mei 1988 (pukul 18.00) – s.d – 30 Mei 1988 (pukul 18.00) µ 1 Juni 1988 (pukul 18.00) – s.d – 2 Juni 1988 (pukul 18.00) µ 24 Juni 1988 (pukul 18.00) – s.d – 25 Juni 1988 (pukul 18.00) µ 3 Juli 1988 (pukul 18.00) – s.d – 4 Juli 1988 (pukul 18.00) µ 6 Juli 1988 (pukul 18.00) – s.d – 7 Juli 1988 (pukul 18.00) µ 25 Juli 1988 (pukul 18.00) – s.d – 26 Juli 1988 (pukul 18.00) µ 26 Juli 1988 (pukul 18.00) – s.d – 27 Juli 1988 (pukul 18.00) µ 7 Agustus 1988 (pukul 18.00) – s.d – 8 Agustus 1988 (pukul 18.00) µ 13 Agustus 1988 (pukul 18.00) – s.d – 14 Agustus 1988 (pukul 18.00) µ 21 Agustus 1988 (pukul 18.00) – s.d – 22 Agustus 1988 (pukul 18.00) µ 2 September 1988 (pukul 18.00) – s.d – 3 September 1988 (pukul 18.00) µ 11 September 1988 (pukul 18.00) – s.d – 12 September 1988 (pukul 18.00) µ 17 September 1988 (pukul 18.00) – s.d – 18 September 1988 (pukul 18.00) µ 25 September 1988 (pukul 18.00) – s.d – 26 September 1988 (pukul 18.00) µ 7 Oktober 1988 (pukul 18.00) – s.d – 8 Oktober 1988 (pukul 18.00) µ 7 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 8 November 1988 (pukul 18.00) µ 8 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 9 November 1988 (pukul 18.00) µ 11 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 12 November 1988 (pukul 18.00) µ 20 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 21 November 1988 (pukul 18.00) µ 23 November 1988 (pukul 18.00) – s.d – 24 November 1988 (pukul 18.00) µ 12 Desember 1988 (pukul 18.00) – s.d – 13 Desember 1988 (pukul 18.00) µ 13 Desember 1988 (pukul 18.00) – s.d – 14 Desember 1988 (pukul 18.00) µ 25 Desember 1988 (pukul 18.00) – s.d – 26 Desember 1988 (pukul 18.00) µ
 7. bknmaster Says:

  Petangan pasaran :
  Kliwon neptu 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 6.

  NUWUNSEWU petangan pasaran wage nopo mboten leres 4?
  pangapunten sak derenge
  NUWUN

 8. Sri Purwanti Says:

  Yuwun pirso, kitab Primbon Lukmanakim Adammakna (Betaljemur jilid 2 dan seterusnya dumugi jilid 8 dalah Ajimantrawara jilid ) badhe nderek mundut kadospundi caranipun??

  Mugi kerso paring pirso.

  Ngaturaken genging panuwun

 9. zaenal abidin Says:

  saya zaenal abidin (selasa pahing) 15 sept 1985 rencana mau nikah dengan wheni candra dewi (rabu pahing) 6 Agust 1986
  rencna mau nikah 27 feb 2010

  apakah hari tersebut baik untuk kami

  terima kasih..

  • mesencha Says:

   Ramalan Perjodohan

   Pihak Laki-laki :
   Nama = ZAENAL ABIDIN
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Ja
   ¤ Aksara belakang = Da
   Lahir = Minggu Kliwon, 15 September 1985
   29 Besar 1917 Tahun JIMAWAL Windu SANGARA
   29 Zulhijah 1405H
   Jenis Kelamin = Laki-Laki
   Neptu = 13
   Wuku = JULUNGPUJUT
   Pangarasan = Lakuning Lintang
   Pancasuda = Lebu Katiup Angin
   Dina = Dina Uler
   Lintang 12 = Lintang Kamal (Asma)
   Pranotomongso = KATIGO ( 26 Agustus – 18 September )
   Bintang = VIRGO ( 22 Agustus – 22 September )

   Pihak perempuan :
   Nama = WHENI CANDRA DEWI
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Ha
   ¤ Aksara belakang = Wa
   Lahir = Rabu Kliwon, 6 Agustus 1986
   30 Dulkangidah 1918 Tahun JE Windu SANGARA
   30 Zulkaidah 1406H
   Jenis Kelamin = Perempuan
   Neptu = 15
   Wuku = SINTO
   Pangarasan = Lakuning Srengenge
   Pancasuda = Lebu Katiup Angin
   Dina = Dina Sada
   Lintang 12 = Lintang Kur (Jun)
   Pranotomongso = KARO ( 3 Agustus – 25 Agustus )
   Bintang = LEO ( 22 Juli – 21 Agustus )

   Selisih umur = 325 hari ( 0 tahun 10 bulan 25 hari )

   Ramalan perjodohan anda yang didasarkan atas perhitungan pada saat kelahiran menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   • Sugih rejeki (banyak rejeki)
   • Punggel, mati siji (salah satu akan mati)
   • Yuwana (akan selamat meskipun sering difitnah orang)
   • Lebu katiup angin, nandang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep ngalih omah (mandapat kesulitan/kesusahan, seluruh keinginannya tidak pernah menjadi kenyataan dan sering berpindah-pindah tempat tinggal)
   • Ala, nemu kemlaratan (buruk, akan melarat)
   • Ala (Buruk)
   • Garangan Macan, demen padu (suka bertengkar)
   • Lara —» buruk
   • Penghulu —» sedang (tidak baik juga tidak buruk)
   • Lara —» buruk
   Secara rata-rata perjodohan kalian berdasarkan atas saat kelahiran adalah : sangat tidak baik

   Sedangkan ramalan perjodohan anda yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   • Becik (baik)
   • Satriya Lelaku, becik yen laku dagang (baiknya kalau berdagang)
   • Lara, kangelan (kesulitan)
   • Nglangkahi Makaman Agung
   • Tiba, watake : ala, nandhang kemlaratan (buruk, mengalami kemelaratan)
   • Lintang Purnama, watake : luwih becik, kasembadan sakehing sedyane (lebih baik, keturutan segala yang diinginkan)
   • Segara Gung & Ala, watake : jembar budine, sugih pangapurane nanging bakal pegat mati utawa wong tuwane mati salah siji (luas budinya, pemaaf tetapi akan cerai mati atau orang tuanya yang akan mati salah satu)
   • Duwe anak lanang (anaknya laki-laki)
   • Sih-sinihan sakaro-karone (saling asih kedua-duanya)
   Secara rata-rata perjodohan kalian yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian adalah : sangat baik 

   Menurut “Petung Kiblat Papat Kalima Pancer” hendaknya Akad Nikah dilaksanakan pada hari : Selasa Legi. Dan jika hal tersebut dilaksanakan maka:
   • Watak Pengantin —» Luwih Becik (lebih baik)
   • Watak Orang Tua —» Jangkep (lengkap)

   Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 hendaknya akad nikah / ijab dilaksanakan pada salah satu waktu berikut ini:
   • 11 Mei 2015 (pukul 18.00) s.d. 12 Mei 2015 (pukul 18.00) 
   >>”Sugih anak lan slamet (Banyak anak dan selamat)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju padu, watak: senantiasa berselisih”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   • 4 Oktober 2010 (pukul 18.00) s.d. 5 Oktober 2010 (pukul 18.00) 
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju padu, watak: senantiasa berselisih”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   Kesamaan sifat antara kalian berdua adalah :
   • Mudah tersinggung / emosi, peka perasaannya
   • Jujur
   • Berbudi luhur, luas budinya
   • Cakap, tangkas, terampil
   • Pemarah, mudah naik darah
   • Ramah, sopan
   • Setia / punya loyalitas
   • Halus tutur kata, manis bicara (suka bicara yang baik-baik), pandai mengatur bahasa
   • Pendiam, tak banyak bicara, tak banyak tingkah
   • Terbuka, terus terang
   • Baik hati, mulia, kesucian
   • Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan
   • Sifatnya kalau baik maka baik sekali dan kalau buruk maka buruk sekali
   • Dapat memerintah orang tua

 10. hartono Says:

  usaha sing cocok opo yo?

 11. Bobby Aji Perdana Says:

  mas saya mau tanya, kalau saya lahir 19 Maret 1987 dan calon saya lahir 17 agustus 1988, apa jadinya ya? baik atau kurang baik?

  Nama saya : Bobby Aji Perdana
  Pasangan saya : Nurlia Gustiari

  Terima Kasih Sebelumnya.
  Nuwun

  • mesencha Says:

   Ramalan Perjodohan

   ********************************************************************************************************
   Pihak Laki-laki :
   Nama = BOBBY AJI PERDANA
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Ba
   ¤ Aksara belakang = Na
   Lahir = Kamis Kliwon, 19 Maret 1987
   18 Rejeb 1919 Tahun DAL Windu SANGARA
   18 Rajab 1407H
   Jenis Kelamin = Laki-Laki
   Neptu = 16
   Wuku = WUKIR
   Pangarasan = Lakuning Banyu
   Pancasuda = Bumi Kapetak
   Dina = Dina Celeng
   Lintang 12 = Lintang Surtan
   Pranotomongso = KASONGO ( 2 Maret – 26 Maret )
   Bintang = PISCES ( 20 Februari – 20 Maret )

   Pihak perempuan :
   Nama = NURLIA GUSTIARI
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Na
   ¤ Aksara belakang = Ra
   Lahir = Rabu Pahing, 17 Agustus 1988
   4 Sura 1921 Tahun WAWU Windu SANGARA
   4 Muharram 1409H
   Jenis Kelamin = Perempuan
   Neptu = 16
   Wuku = KURUWELUT
   Pangarasan = Lakuning Banyu
   Pancasuda = Wasesa Segara
   Dina = Dina Kucing
   Lintang 12 = Lintang Surtan
   Pranotomongso = KARO ( 3 Agustus – 25 Agustus )
   Bintang = LEO ( 22 Juli – 21 Agustus )

   Selisih umur = 517 hari ( 1 tahun 5 bulan 2 hari )

   ********************************************************************************************************
   Ramalan perjodohan anda yang didasarkan atas perhitungan pada saat kelahiran menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Ingukum maring rabine (terhukum / terbelenggu oleh pasangannya)
   Punggel, mati siji (salah satu akan mati)
   Yuwana (akan selamat meskipun sering difitnah orang)
   Tunggaksemi, cepak rejekine (selalu ada rejekinya)
   Ala, nemu susah lan kangelan (buruk, akan kesusahan dan kesulitan)
   Ala (Buruk)
   Bale Gadhung, akeh sanake, boros (banyak sahabat/kenalan, boros)
   Dana —» baik
   Wali —» buruk
   Begja —» baik
   Secara rata-rata perjodohan kalian berdasarkan atas saat kelahiran adalah : tidak baik µµ

   Sedangkan ramalan perjodohan anda yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Dadi satru (jadi musuh)
   Sanggar Waringin, dadi pangauban (jadi tempat menimba ilmu / mengadu)
   Pati, sengsara utawa kerep kepaten (sengsara atau sering ada kematian)
   Nglangkahi Makaman Agung
   Tiba, watake : ala, nandhang kemlaratan (buruk, mengalami kemelaratan)
   Suka Sugih, watake : gelis sugih sarta awet (cepat kaya raya dan awet)
   Satria Wirang & Becik, watake : nandhang kesusahan lan kewirangan nanging oleh karahayon (mengalami kesusahan dan dipermalukan tetapi mendapatkan rahayu)
   Duwe anak lanang (anaknya laki-laki)
   Ngalamat nuli pegatan (akhirnya bercerai)
   Secara rata-rata perjodohan kalian yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian adalah : sangat tidak baik µµµ
   Jika perjodohan secara nama menghasilkan hasil yang tidak baik hal ini dapat diakali dengan cara merubah/mengganti nama kalian (tentunya dengan selamatan!)

   ********************************************************************************************************
   Menurut “Petung Kiblat Papat Kalima Pancer” hendaknya Akad Nikah dilaksanakan pada hari : Selasa Legi. Dan jika hal tersebut dilaksanakan maka:
   Watak Pengantin —» Luwih Becik (lebih baik)
   Watak Orang Tua —» Jangkep (lengkap)

   Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 hendaknya akad nikah / ijab dilaksanakan pada salah satu waktu berikut ini:
   4 Oktober 2010 (pukul 18.00) s.d. 5 Oktober 2010 (pukul 18.00) µµµµµµµ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju padu, watak: senantiasa berselisih”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   11 Mei 2015 (pukul 18.00) s.d. 12 Mei 2015 (pukul 18.00) µµµµµµµ
   >>”Sugih anak lan slamet (Banyak anak dan selamat)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju padu, watak: senantiasa berselisih”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, hancur semua)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   9 Juli 2018 (pukul 18.00) s.d. 10 Juli 2018 (pukul 18.00) µµµµµµµ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju padu, watak: senantiasa berselisih”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   Setelah anda menentukan salah satu tanggal akad nikah diatas maka sebaiknya anda mencari “saat yang terbaik” di hari tersebut dengan melihatnya pada Kalender program ini

   ********************************************************************************************************
   Kesamaan sifat antara kalian berdua adalah :
   Jujur
   Baik hati, mulia, kesucian
   Banyak akal, kreatif, cerdik
   Pandai bicara, omongannya sukar untuk dikalahkan
   Berwibawa / punya kepribadian yang berpengaruh, banyak orang yang segan / hormat
   Bijaksana
   Perasaan tajam, feelingnya kuat
   Berbudi luhur, luas budinya
   Mudah tersinggung / emosi, peka perasaannya
   Tenang dalam menghadapi masalah
   Pandai mencari sandang pangan
   Suka mengharapkan sanjungan / pujian
   Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan
   Pengkhayal, pelamun
   Tak mau kalah & dikalahkan, ingin menangnya sendiri, selalu ingin dikasih lebih

   ********************************************************************************************************
   Ramalan kesesuaian siklus kehidupan kalian adalah :
   Kesesuaian fisik = 86%
   Kesesuaian emosi = 78%
   Kesesuaian intelektual = 13%

 12. candra tri kardianto Says:

  ass.nuwun kulo candra tri kardianto 21 april 1981. kulo bade tanglet. ten awak kulo enten nopone, kulo angel banget angsal pengawean ? trus ingkang ngilangi sebel atau sial kados pundi??? kulo nuwun tlong saestu ROMO.

 13. Edi Sucipto Says:

  Saya sebagai orang Jawa Tengah bagian barat sangat setuju dengan perprimbonan, walaupun tidak boleh diyakini 100 %, namun ini adalah warisan leluhur yang adiluhung……

 14. sofyan Says:

  Kangmas kawulo badhe nyuwun tulung dipun waosaken nggih, kawulo lahir 26 juli 1983 lan garwo kawulo 4 maret 1985

  Nami kulo : Sofyan Kurniadi lahir 26 juli 1983
  Pasangan kulo : Ferisca Mandari Putriningtya lahir 4 maret 1985

  matursuwun sak derengipun, salam kawilujengan dumateng panjenengan
  Nuwun….

  • mesencha Says:

   Ramalan Perjodohan

   ********************************************************************************************************
   Pihak Laki-laki :
   Nama = SOFYAN KURNIADI
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Sa
   ¤ Aksara belakang = Da
   Lahir = Selasa Pon, 26 Juli 1983
   15 Sawal 1915 Tahun ALIP Windu SANGARA
   15 Syawal 1403H
   Jenis Kelamin = Laki-Laki
   Neptu = 10
   Wuku = MANAHIL
   Pangarasan = Aras Pepet
   Pancasuda = Satria Wibawa
   Dina = Dina Iwak
   Lintang 12 = Lintang Jadiyan (Jadi)
   Pranotomongso = KASO ( 23 Juni – 2 Agustus )
   Bintang = LEO ( 22 Juli – 21 Agustus )

   Pihak perempuan :
   Nama = FERISCA MANDARI PUTRININGTYA
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Pa
   ¤ Aksara belakang = Ya
   Lahir = Jum’at Pon, 4 Maret 2985
   20 Sapar 2948 Tahun EHE Windu SANCAYA
   20 Safar 2436H
   Jenis Kelamin = Perempuan
   Neptu = 13
   Wuku = PRANGBAKAT
   Pangarasan = Lakuning Lintang
   Pancasuda = Lebu Katiup Angin
   Dina = Dina Antu
   Lintang 12 = Lintang Kamal (Asma)
   Pranotomongso = KASONGO ( 2 Maret – 26 Maret )
   Bintang = PISCES ( 20 Februari – 20 Maret )

   Selisih umur = 365830 hari ( 1002 tahun 3 bulan 10 hari )

   ********************************************************************************************************
   Ramalan perjodohan anda yang didasarkan atas perhitungan pada saat kelahiran menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Akeh bilahine (banyak celaka / malapetakanya)
   Sri, sugih rejeki (banyak rejeki)
   Pegat (cerai)
   Satriya wibawa, oleh kamulyan lan kaluhuran (mendapat kemuliaan dan keluhuran)
   Sedheng, lumintu rijekine nanging rada kekurangan marga sugih dhayoh (sedang, mengalir rejekinya tetapi agak kekurangan karena sering menerima tamu)
   Becik (Baik)
   Sanggar Waringin, sugih emas lan salaka (kaya harta benda)
   Lara —» buruk
   Wali —» buruk
   Begja —» baik
   Secara rata-rata perjodohan kalian berdasarkan atas saat kelahiran adalah : baik µ

   Sedangkan ramalan perjodohan anda yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Ora dadi (tidak berhasil)
   Lumbung Gumuling, boros (boros)
   Lara, kangelan (kesulitan)
   Nglangkahi Makaman Agung
   Padu, watake : ala, tansah pasulayan (buruk, sering berselisih)
   Mantri Suka, watake : becik, gelis oleh kamulyan (baik, cepat mendapat kemuliaan)
   Sumur Sinaba & Becik, watake : dadi pangungsening kapinteran lan serepan rahayu salawase (menjadi tempat menimba ilmu dan mendapat rahayu selamanya)
   Oleh pangkat (mendapat kedudukan)
   Ala, nuli pegatan (buruk kemudian cerai)
   Secara rata-rata perjodohan kalian yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian adalah : sangat tidak baik µµµ
   Jika perjodohan secara nama menghasilkan hasil yang tidak baik hal ini dapat diakali dengan cara merubah/mengganti nama kalian (tentunya dengan selamatan!)

   ********************************************************************************************************
   Menurut “Petung Kiblat Papat Kalima Pancer” hendaknya Akad Nikah dilaksanakan pada hari : Kamis Kliwon, Senin Kliwon. Dan jika hal tersebut dilaksanakan maka:
   Watak Pengantin —» Cacad (cacat)
   Watak Orang Tua —» Meh Jangkep (hampir lengkap)

   Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 hendaknya akad nikah / ijab dilaksanakan pada salah satu waktu berikut ini:
   11 Januari 2012 (pukul 18.00) s.d. 12 Januari 2012 (pukul 18.00) µµµµ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pegat, ala (Buruk)”

   20 Juni 2010 (pukul 18.00) s.d. 21 Juni 2010 (pukul 18.00) µµµµ
   >>”Sugih anak lan slamet (Banyak anak dan selamat)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Menjangan ketawan, watak: sering kehilangan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pati besan, ala (Buruk)”

   10 Juli 2011 (pukul 18.00) s.d. 11 Juli 2011 (pukul 18.00) µµµµ
   >>”Rahayu ing sakabehe (Baik dalam segala hal)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Menjangan ketawan, watak: sering kehilangan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pati besan, ala (Buruk)”

   18 Agustus 2013 (pukul 18.00) s.d. 19 Agustus 2013 (pukul 18.00) µµµµ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Menjangan ketawan, watak: sering kehilangan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pati besan, ala (Buruk)”

   3 Oktober 2010 (pukul 18.00) s.d. 4 Oktober 2010 (pukul 18.00) µµµ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.begja 2.satru Allah 3.harja —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Menjangan ketawan, watak: sering kehilangan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pati besan, ala (Buruk)”

   20 Mei 2012 (pukul 18.00) s.d. 21 Mei 2012 (pukul 18.00) µµ
   >>”Sugih mas salaka (Kaya akan harta benda)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.suka gedhe 2.nemu suka 3.satru Allah —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Menjangan ketawan, watak: sering kehilangan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pati besan, ala (Buruk)”

   28 Agustus 2013 (pukul 18.00) s.d. 29 Agustus 2013 (pukul 18.00) µµ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.ugungan 2.oleh sanak 3.dadi rubungan —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pegat, ala (Buruk)”

   25 Mei 2014 (pukul 18.00) s.d. 26 Mei 2014 (pukul 18.00) µµ
   >>”Sugih anak lan slamet (Banyak anak dan selamat)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.begja 2.satru Allah 3.harja —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Menjangan ketawan, watak: sering kehilangan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pati besan, ala (Buruk)”

   5 Mei 2013 (pukul 18.00) s.d. 6 Mei 2013 (pukul 18.00) µ
   >>”Sugih mas salaka (Kaya akan harta benda)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.begja 2.satru Allah 3.harja —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Menjangan ketawan, watak: sering kehilangan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, hancur semua)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Pati besan, ala (Buruk)”

   Setelah anda menentukan salah satu tanggal akad nikah diatas maka sebaiknya anda mencari “saat yang terbaik” di hari tersebut dengan melihatnya pada Kalender program ini

   ********************************************************************************************************
   Kesamaan sifat antara kalian berdua adalah :
   Pemarah, mudah naik darah
   Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan
   Pemalu
   Jujur
   Baik hati, mulia, kesucian
   Tertutup, tidak suka terus terang
   Angkuh
   Besar keinginannya / kemauannya
   Pemberani / tak gentar menghadapi tantangan / bukan seorang penakut, nyalinya besar
   Pandai bicara, omongannya sukar untuk dikalahkan
   Perasaan tajam, feelingnya kuat
   Pengkhayal, pelamun
   Berwibawa / punya kepribadian yang berpengaruh, banyak orang yang segan / hormat
   Suka prihatin, betah melarat
   Mudah terpengaruh / tergoda / terbawa suasana
   Gegabah / sembrono / ceroboh / kurang perhitungan
   Cinta kedamaian, tidak suka permusuhan, menyukai kerukunan dan menginginkan hidup tenteram
   Kalau marah berbahaya, suka merusak ataupun susah redanya, mudah kalap
   Suka mengharapkan sanjungan / pujian
   Perangainya buruk / brangasan / brutal / kasar

   ********************************************************************************************************
   Ramalan kesesuaian siklus kehidupan kalian adalah :
   Kesesuaian fisik = 18%
   Kesesuaian emosi = 22%
   Kesesuaian intelektual = 0%

 15. karan'aku wong samin Says:

  nama saya eko purwantoro lahir senen pon 18 april 1977, istri saya ita susanti lahir selasa pahing juni 1984. menikah pada jum’at….5 november 2004. dikarunia anak Pieter Kanis Yatiswara Purwantarajasa lahir 4 Mei 2005. menurut ramalan primbon bagaimana baik dan buruknya?? tks.

 16. waskito di hantono Says:

  nama saya waskito dihantono lahir 28 sep 1968 weton sabtu wage istri lahir tanggal 10 juli 1970 lahir malam sabtu wage nama djubaedah njkah tgl 9 bulan 9 tahun 1992 anak pertama maulina rahmana waskito lahir tgl 20 agustus tahun1994 sabtu legi anak ke dua lahir tanggal 16 desember tahun1997 nama dimas ksatria waskito untuk ramalan nasib keluarga bagaimana tolong penjelasan masalah rejeki kesehatan jodoh dan keluarga

 17. dzaky Says:

  Nama saya DZAKIYATUR ROIHAH 24-04-1988 dan calon tunangan saya ZAENAL BUDI HERMAWAN 13-09-1982, tlng panjenengan hitungkan untuk ramalan penjelasan masalah rejeki kesehatan jodoh dan keluarga kami nanti,tlng saya bingung cz beliau nunggu jawaban saya segera. email saya
  roix_adzidza@yahoo.com

 18. rio ekasaputra Says:

  halo. Nama saya Rio Ekasaputra. Kalo arti cegukan apakah ada? hari ini Selasa antara jam 3 sore s/d 4.30 sore saya cegukan banyak. Jarang saya begini.

  Apa ya tafsirnya? Terima-kasih

 19. Sumunar Aditya Karana Says:

  mas kanjeng, saya Sumunar, lahir 8 Maret1966 (selasa Wage). Suami Zainul Chalifatul Islam,(26 Desember 1959). Sdh menikah pd tg 3 Desember 1994. Hingga sekarang blm dikaruniai keturunan dan tdk ingin mengambil anak. Rejeki tidak meningkat meskipun tidak kekurangnan. Ada masalah apa menurut petungan jawa?

 20. Sunarya Says:

  Ass wr wb
  mohon tolong diberikan penjelasan, mengenai anak saya (perempuan) lahir tanggal 17 Juni 1989, mengenai jodoh kok agak seret gituh mohon jawaban secepatnya, mataur nuuwuun sanget nggih,

  Salam

 21. arif Says:

  kulo pgen ngrtos sajroning wang wung niku enten nopo?

 22. Joko Says:

  perkenalkan nama saya Joko Triono saya lahir 26 Februari 1981. Saya punya calon istri namanya Dewi Susilowati lahir 19 Desember 1985, rencana mau nikah Bulan Juni 2011. yang ingin saya tanyakan:
  1. hari apa yang bagus buat melangsungkan pernikahan di bulan juni 2011?
  2. bagaimana ramalan baik buruknya pernikahan kami tersebut?

  terima kasih,

  • mesencha Says:

   Ramalan Perjodohan

   ********************************************************************************************************
   Pihak Laki-laki :
   Nama = JOKO TRIONO
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Ja
   ¤ Aksara belakang = Na
   Lahir = Kamis Pon, 26 Februari 1981
   20 Bakdomulud 1913 Tahun WAWU Windu KUNTARA
   21 Rabiulakhir 1401H
   Jenis Kelamin = Laki-Laki
   Neptu = 15
   Wuku = KURUWELUT
   Pangarasan = Lakuning Srengenge
   Pancasuda = Satria Wirang
   Dina = Dina Antu
   Lintang 12 = Lintang Kur (Jun)
   Pranotomongso = KAWOLU ( 4 Februari – 1 Maret )
   Bintang = PISCES ( 20 Februari – 20 Maret )

   Pihak perempuan :
   Nama = DEWI SUSILOWATI
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Da
   ¤ Aksara belakang = Ta
   Lahir = Kamis Kliwon, 19 Desember 1985
   6 Bakdomulud 1918 Tahun JE Windu SANGARA
   6 Rabiulakhir 1406H
   Jenis Kelamin = Perempuan
   Neptu = 16
   Wuku = KULAWU
   Pangarasan = Lakuning Banyu
   Pancasuda = Bumi Kapetak
   Dina = Dina Kebo
   Lintang 12 = Lintang Surtan
   Pranotomongso = KANEM ( 10 November – 22 Desember )
   Bintang = SAGITARIUS ( 23 November – 22 Desember )

   Selisih umur = 1757 hari ( 4 tahun 9 bulan 27 hari )

   ********************************************************************************************************
   Ramalan perjodohan anda yang didasarkan atas perhitungan pada saat kelahiran menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Rukun
   Sri, sugih rejeki (banyak rejeki)
   Yuwana (akan selamat meskipun sering difitnah orang)
   Wasesa segara, kamot, jembar budine, sugih pangapurane gedhe prabawane (luas budinya, pemaaf dan besar wibawanya)
   Becik banget, samubarang gawe kedaden (baik sekali, apapun yang dikerjakan akan berhasil)
   Becik (Baik)
   Gedong Timbulan, ngayomi anak putu (melindungi anak cucu)
   Sri —» baik
   Penghulu —» sedang (tidak baik juga tidak buruk)
   Lara —» buruk
   Secara rata-rata perjodohan kalian berdasarkan atas saat kelahiran adalah : amat sangat baik sekali µµµµµµµµ

   Sedangkan ramalan perjodohan anda yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Becik (baik)
   Pandhita Mukti, ayem tentrem slamet (tentram dan selamat)
   Lara, kangelan (kesulitan)
   Nglangkahi Makaman Agung
   Ratu, watake : luwih becik, kecukupan sandang pangan, kabegjan (lebih baik, tercukupi sandang pangannya)
   Mantri Suka, watake : becik, gelis oleh kamulyan (baik, cepat mendapat kemuliaan)
   Lebu Katiup Angin & Sri Ratu, watake : nandhang papa cintraka nanging yen duwe anak lanang kang pembarep ngalamat sugih rajabrana santosa lan kuwat budine (mengalami kekurangan tetapi jika anaknya yang sulung adalah laki-laki maka itu adalah pertanda bahwa akan kaya raya, sentosa dan kuat budinya)
   Oleh pangkat (mendapat kedudukan)
   Ala, nuli pegatan (buruk kemudian cerai)
   Secara rata-rata perjodohan kalian yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian adalah : amat sangat baik sekali µµµµµ

   ********************************************************************************************************
   Menurut “Petung Kiblat Papat Kalima Pancer” hendaknya Akad Nikah dilaksanakan pada hari : Jum’at Kliwon. Dan jika hal tersebut dilaksanakan maka:
   Watak Pengantin —» Rada Cacad (agak cacat)
   Watak Orang Tua —» Meh Jangkep (hampir lengkap)

   Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 hendaknya akad nikah / ijab dilaksanakan pada salah satu waktu berikut ini:
   14 Februari 2013 (pukul 18.00) s.d. 15 Februari 2013 (pukul 18.00) µµµ
   >>”Tansah dicatur lan nemu ujar ala (Senantiasa dipergunjingkan dan dicacimaki)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   26 Desember 2013 (pukul 18.00) s.d. 27 Desember 2013 (pukul 18.00) µµµ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.begja 2.kasembadan 3.pati —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   23 Februari 2017 (pukul 18.00) s.d. 24 Februari 2017 (pukul 18.00) µµµ
   >>”Kerep kelangan, kapusan, sugih satru (Sering kehilangan, tertipu, dan banyak musuh)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.begja 2.kasembadan 3.pati —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, hancur semua)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   19 November 2020 (pukul 18.00) s.d. 20 November 2020 (pukul 18.00) µµµ
   >>”Tansah dicatur lan nemu ujar ala (Senantiasa dipergunjingkan dan dicacimaki)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   19 Februari 2015 (pukul 18.00) s.d. 20 Februari 2015 (pukul 18.00) µµ
   >>”Kerep kelangan, kapusan, sugih satru (Sering kehilangan, tertipu, dan banyak musuh)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   15 Oktober 2020 (pukul 18.00) s.d. 16 Oktober 2020 (pukul 18.00) µ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.begja 2.kasembadan 3.pati —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   10 Januari 2013 (pukul 18.00) s.d. 11 Januari 2013 (pukul 18.00) µ
   >>”Kekurangan, sugih utang (Kekurangan dan banyak hutang)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.begja 2.kasembadan 3.pati —» sedang”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Demang kanduruhan, watak: sering sakit”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Djodho, becik (Baik)”

   Setelah anda menentukan salah satu tanggal akad nikah diatas maka sebaiknya anda mencari “saat yang terbaik” di hari tersebut dengan melihatnya pada Kalender program ini

   ********************************************************************************************************
   Kesamaan sifat antara kalian berdua adalah :
   Jujur
   Punya rasa sosial yang tinggi (berjiwa sosial), menyukai urusan sosial, peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya
   Baik hati, mulia, kesucian
   Ikhlas / suka rela / tulus hati, jika menolong tidak suka mengharapkan imbalan
   Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan
   Kurang sabar
   Disukai / disenangi kawan (banyak orang menyukai / mengasihi), serta banyak teman dan sahabatnya
   Suka bercanda / bersenda gurau / humor
   Tenang dalam menghadapi masalah
   Tabah, tahan uji, betah menderita
   Suka mengharapkan sanjungan / pujian
   Berani / rela berkorban
   Tak mau kalah & dikalahkan, ingin menangnya sendiri, selalu ingin dikasih lebih
   Bijaksana
   Ulet, gigih
   Punya rasa sosial yang tinggi (berjiwa sosial), menyukai urusan sosial, peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya
   Berbudi luhur, luas budinya
   Berhati-hati, waspada
   Pandai bergaul
   Tegas
   Mudah tersinggung / emosi, peka perasaannya
   Mudah dirayu
   Siapa yang menjadi jodohnya sering mati duluan
   Banyak yang takut pada omongannya
   Pemarah, mudah naik darah
   Halus tutur kata, manis bicara (suka bicara yang baik-baik), pandai mengatur bahasa
   Mudah terpengaruh / tergoda / terbawa suasana
   Gegabah / sembrono / ceroboh / kurang perhitungan
   Pantang mundur / tidak kenal menyerah / putus asa, keras hati
   Banyak akal, kreatif, cerdik
   Cakap, tangkas, terampil
   Setia / punya loyalitas

   ********************************************************************************************************
   Ramalan kesesuaian siklus kehidupan kalian adalah :
   Kesesuaian fisik = 37%
   Kesesuaian emosi = 0%
   Kesesuaian intelektual = 0%

 23. Meta Says:

  saya meita dyan hartarien, lahir 9 mei 1985, pasangan saya M. rolan abdurohman, lahir 13 november 1985, rencana mau menikah bulan juni 2011, kira2 pada bulan juni, hari yg baik untuk melaksanakan penikahan hari dan tanggal berapa y??? tolong di bacakan, terima kasih…

  • mesencha Says:

   Ramalan Perjodohan

   ********************************************************************************************************
   Pihak Laki-laki :
   Nama = M. ROLAN ABDUROHMAN
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Ra
   ¤ Aksara belakang = Ma
   Lahir = Rabu Wage, 13 November 1985
   29 Sapar 1918 Tahun JE Windu SANGARA
   29 Safar 1406H
   Jenis Kelamin = Laki-Laki
   Neptu = 11
   Wuku = MANAHIL
   Pangarasan = Aras Tuding
   Pancasuda = Satria Wibawa
   Dina = Dina Uler
   Lintang 12 = Lintang Dali (Dalu)
   Pranotomongso = KANEM ( 10 November – 22 Desember )
   Bintang = SCORPIO ( 24 Oktober – 22 November )

   Pihak perempuan :
   Nama = MEITA DYAN HARTARIEN
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Ma
   ¤ Aksara belakang = Ha
   Lahir = Kamis Legi, 9 Mei 1985
   18 Ruwah 1917 Tahun JIMAWAL Windu SANGARA
   18 Syaban 1405H
   Jenis Kelamin = Perempuan
   Neptu = 13
   Wuku = WUGU
   Pangarasan = Lakuning Lintang
   Pancasuda = Satria Wibawa
   Dina = Dina Celeng
   Lintang 12 = Lintang Kamal (Asma)
   Pranotomongso = DHESTO ( 20 April – 12 Mei )
   Bintang = TAURUS ( 21 April – 21 Mei )

   Selisih umur = 188 hari ( 0 tahun 6 bulan 8 hari )

   ********************************************************************************************************
   Ramalan perjodohan anda yang didasarkan atas perhitungan pada saat kelahiran menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Akeh godane (banyak godaannya)
   Punggel, mati siji (salah satu akan mati)
   Yuwana (akan selamat meskipun sering difitnah orang)
   Sumur sinaba, dadi pangungsening kapinteran (menjadi tempat untuk mendapat jalan keluar / petunjuk)
   Ala, nemu bilahi lan kerep kemalingan (buruk, akan celaka dan sering kemalingan)
   Ala (Buruk)
   Gedong Timbulan, ngayomi anak putu (melindungi anak cucu)
   Pati —» buruk
   Panganten —» baik
   Pati —» buruk sekali
   Secara rata-rata perjodohan kalian berdasarkan atas saat kelahiran adalah : sangat tidak baik µµµµµ

   Sedangkan ramalan perjodohan anda yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Pegat (cerai)
   Pedaringan Kebak, sugih (kaya raya)
   Pati, sengsara utawa kerep kepaten (sengsara atau sering ada kematian)
   Nglangkahi Makaman Agung
   Kapendem, watake : ala, ora bisa tangi (buruk, tidak bisa bangun/maju)
   Suka Sugih, watake : gelis sugih sarta awet (cepat kaya raya dan awet)
   Tunggak Semi & Ala, watake : cepak rejekine nanging bakal pegat urip utawa wong tuwane kesusahan (tercukupi rejekinya tetapi akan cerai atau orang tuanya akan mengalami kesusahan)
   Duwe anak lanang (anaknya laki-laki)
   Kang lanang dikuwasani dening kang wadon (suami bakal dikuasai oleh istrinya)
   Secara rata-rata perjodohan kalian yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian adalah : tidak baik µµ
   Jika perjodohan secara nama menghasilkan hasil yang tidak baik hal ini dapat diakali dengan cara merubah/mengganti nama kalian (tentunya dengan selamatan!)

   ********************************************************************************************************
   Menurut “Petung Kiblat Papat Kalima Pancer” hendaknya Akad Nikah dilaksanakan pada hari : Sabtu Kliwon. Dan jika hal tersebut dilaksanakan maka:
   Watak Pengantin —» Cacad (cacat)
   Watak Orang Tua —» Meh Jangkep (hampir lengkap)

   Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 hendaknya akad nikah / ijab dilaksanakan pada salah satu waktu berikut ini:
   3 Juni 2016 (pukul 18.00) s.d. 4 Juni 2016 (pukul 18.00) µµµµµµµµµµµ
   >>”Rahayu ing sakabehe (Baik dalam segala hal)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.begja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Sanggar waringin, watak: bahagia dan banyak rejeki”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Tapa, ala (Buruk)”

   Setelah anda menentukan salah satu tanggal akad nikah diatas maka sebaiknya anda mencari “saat yang terbaik” di hari tersebut dengan melihatnya pada Kalender program ini

   ********************************************************************************************************
   Kesamaan sifat antara kalian berdua adalah :
   Pendiam, tak banyak bicara, tak banyak tingkah
   Berbudi luhur, luas budinya
   Baik hati, mulia, kesucian
   Berhati-hati, waspada
   Menyukai kemajuan, ingin maju & berkembang
   Perasaan tajam, feelingnya kuat
   Berwibawa / punya kepribadian yang berpengaruh, banyak orang yang segan / hormat
   Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan
   Pandai bicara, omongannya sukar untuk dikalahkan
   Tidak suka mencampuri urusan orang lain
   Pemberani / tak gentar menghadapi tantangan / bukan seorang penakut, nyalinya besar
   Jujur
   Tabah, tahan uji, betah menderita
   Tegas
   Menyukai hal-hal yang berbau spiritual / supranatural, ilmu kebatinan / gaib
   Dermawan, tidak pelit, suka memberi / beramal, pemurah
   Punya rasa sosial yang tinggi (berjiwa sosial), menyukai urusan sosial, peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya
   Menyukai kebebasan, tidak ingin terikat ataupun dikuasai, tidak suka diatur
   Cekatan, pekerjaannya cepat selesai
   Perangainya buruk / brangasan / brutal / kasar
   Pandai mengambil hati / merayu (seorang perayu)
   Bertanggungjawab
   Dimusuhi /disirik banyak orang, kalau berteman hanya sebentar
   Suka berpikirannya positif

   ********************************************************************************************************
   Ramalan kesesuaian siklus kehidupan kalian adalah :
   Kesesuaian fisik = 11%
   Kesesuaian emosi = 3%
   Kesesuaian intelektual = 5%

 24. Eko Says:

  Om…. Saya pernah punya program Betaljemur Adammakna, asal kita tahu tgl kelahiran seseorang kita dapat melihat weton pasaran dan neptu sekaligus wukunya, ku coba untuk mengetahui masa depan seseorang yang mau menikah dengan pasangannya disitu diterangkan A sampai Z tentang perjalanan hidupnya baik mengenai anak, rezeki, pati dlsbg, namun bila aku robah sedikit tentang nama masing2 calon pasangan atau tgl kelahirannya, kok hampir tidak ada perubahan pada perjalanan hidupnya kelak kalau toh ada sangat sedikit sekali mungkin nggak sampai 5 %. Itu yang salah programnya atau apa ? Matur nuwun

 25. slamet nurul choiri Says:

  mohon di waosaken nami kulo:slamet nurul choiri lahir 12maret 1981, garwo kulo sandy ismawati 6maret 1986,matur suwun sak derenge

  • mesencha Says:

   Ramalan Perjodohan

   ********************************************************************************************************
   Pihak Laki-laki :
   Nama = SLAMET NURUL CHOIRI
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = La
   ¤ Aksara belakang = Ra
   Lahir = Kamis Pahing, 12 Maret 1981
   5 Jumadilawal 1913 Tahun WAWU Windu KUNTARA
   6 Jumadilawal 1401H
   Jenis Kelamin = Laki-Laki
   Neptu = 17
   Wuku = TAMBIR
   Pangarasan = Lakuning Bumi
   Pancasuda = Lebu Katiup Angin
   Dina = Dina Sapi
   Lintang 12 = Lintang Adas (Sada)
   Pranotomongso = KASONGO ( 2 Maret – 26 Maret )
   Bintang = PISCES ( 20 Februari – 20 Maret )

   Pihak perempuan :
   Nama = SANDY ISMAWATI
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Sa
   ¤ Aksara belakang = Ta
   Lahir = Kamis Pahing, 6 Maret 1986
   24 Jumadilakhir 1918 Tahun JE Windu SANGARA
   24 Jumadilakhir 1406H
   Jenis Kelamin = Perempuan
   Neptu = 17
   Wuku = JULUNGWANGI
   Pangarasan = Lakuning Bumi
   Pancasuda = Lebu Katiup Angin
   Dina = Dina Pare
   Lintang 12 = Lintang Adas (Sada)
   Pranotomongso = KASONGO ( 2 Maret – 26 Maret )
   Bintang = PISCES ( 20 Februari – 20 Maret )

   Selisih umur = 1820 hari ( 4 tahun 12 bulan 0 hari )

   ********************************************************************************************************
   Ramalan perjodohan anda yang didasarkan atas perhitungan pada saat kelahiran menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Kinasihan dening wong (banyak orang yang mengasihi)
   Gembili, sugih anak (banyak anak)
   Yuwana (akan selamat meskipun sering difitnah orang)
   Sumur sinaba, dadi pangungsening kapinteran (menjadi tempat untuk mendapat jalan keluar / petunjuk)
   Ala, kerep kesusahan lan kangelan (buruk, sering kesusahan dan kesulitan)
   Ala (Buruk)
   Warak Karungrungan, tansah geringan (senantiasa kekurangan)
   Pasangan Nunggal Weton, buruk
   Pati —» buruk
   Penghulu —» sedang (tidak baik juga tidak buruk)
   Lara —» buruk
   Secara rata-rata perjodohan kalian berdasarkan atas saat kelahiran adalah : sangat tidak baik µµµ

   Sedangkan ramalan perjodohan anda yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Becik (baik)
   Pandhita Mukti, ayem tentrem slamet (tentram dan selamat)
   Gedhong, sugih (kaya raya)
   Nunggal Kraton Mulya
   Kapendem, watake : ala, ora bisa tangi (buruk, tidak bisa bangun/maju)
   Kolutaka, watake : ala, mati salah siji (buruk, salah satu akan mati)
   Segara Gung & Ala, watake : jembar budine, sugih pangapurane nanging bakal pegat mati utawa wong tuwane mati salah siji (luas budinya, pemaaf tetapi akan cerai mati atau orang tuanya yang akan mati salah satu)
   Kena sengkala gede (mendapat rintangan besar)
   Kang wadon asih marang kang lanang (istri asih terhadap suami)
   Secara rata-rata perjodohan kalian yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian adalah : lebih baik µµ

   ********************************************************************************************************
   Menurut “Petung Kiblat Papat Kalima Pancer” hendaknya Akad Nikah dilaksanakan pada hari : Selasa Kliwon. Dan jika hal tersebut dilaksanakan maka:
   Watak Pengantin —» Becik (baik)
   Watak Orang Tua —» Meh Jangkep (hampir lengkap)

   Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 hendaknya akad nikah / ijab dilaksanakan pada salah satu waktu berikut ini:
   9 April 2018 (pukul 18.00) s.d. 10 April 2018 (pukul 18.00) µµµµµµ
   >>”Sugih anak lan slamet (Banyak anak dan selamat)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju pati, watak: bercerai, kesusahan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Tapa, ala (Buruk)”

   24 April 2017 (pukul 18.00) s.d. 25 April 2017 (pukul 18.00) µµµµµ
   >>”Sugih anak lan slamet (Banyak anak dan selamat)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju pati, watak: bercerai, kesusahan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Tapa, ala (Buruk)”

   4 April 2016 (pukul 18.00) s.d. 5 April 2016 (pukul 18.00) µµµµ
   >>”Sugih mas salaka (Kaya akan harta benda)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju pati, watak: bercerai, kesusahan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Becik (Baik, santosa)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Tapa, ala (Buruk)”

   20 Maret 2017 (pukul 18.00) s.d. 21 Maret 2017 (pukul 18.00) µµµµ
   >>”Sugih mas salaka (Kaya akan harta benda)”
   >>”Petung Iladuni jatuh pada : 1.harja 2.harja 3.harja —» baik”
   >>”Rakam Nikah jatuh pada : Nuju pati, watak: bercerai, kesusahan”
   >>”Petung Nikah jatuh pada : Ala (Buruk, cerai)”
   >>”Sa’at “Jabung” untuk pernikahan jatuh pada : Tapa, ala (Buruk)”

   Setelah anda menentukan salah satu tanggal akad nikah diatas maka sebaiknya anda mencari “saat yang terbaik” di hari tersebut dengan melihatnya pada Kalender program ini

   ********************************************************************************************************
   Kesamaan sifat antara kalian berdua adalah :
   Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan
   Tak mau kalah & dikalahkan, ingin menangnya sendiri, selalu ingin dikasih lebih
   Mudah tersinggung / emosi, peka perasaannya
   Pandai bicara, omongannya sukar untuk dikalahkan
   Baik hati, mulia, kesucian
   Disayang / disenangi atasan / pembesar
   Jujur
   Suka berpetualang (Berjiwa petualang), suka merantau ataupun bepergian
   Bukan tipe pendiam (banyak tingkah), cerewet & banyak bicara. Walaupun kadang-kadang mempunyai sifat pendiam, tak banyak bicara, tak banyak tingkah
   Plin-plan, tidak teguh pendirian, mudah beralih haluan
   Dapat menjadi pelipur lara bagi orang yang sedang mengalami kesedihan / kesusahan, dan banyak orang meminta perlindungan, menjadi tempat mengadu / meminta nasehat orang yang sedang kesusahan
   Perasaan tajam, feelingnya kuat
   Banyak akal, kreatif, cerdik
   Perangainya kadang baik kadang buruk
   Suka bergaul
   Pemalu
   Pesimis / kurang bersemangat
   Mandiri, tidak suka bergantung pada orang lain
   Pemarah, mudah naik darah
   Tidak mau mengindahkan nasihat
   Ramah, sopan
   Tidak egois
   Ulet, gigih
   Jika disakiti maka tidak akan mudah melupakannya / tidak mudah memberi maaf / pendendam
   Suka menganggap ringan persoalan / menggampangkan masalah, suka berpendapat seolah-olah mampu mengerjakannya
   Tenang dalam menghadapi masalah
   Pemikir yang kritis / pikirannya tajam
   Menyukai kemajuan, ingin maju & berkembang
   Pengkhayal, pelamun
   Tabah, tahan uji, betah menderita
   Suka menjadi penengah
   Lambat dalam mengambil keputusan
   Suka mengharapkan sanjungan / pujian
   Kurang berani mengutarakan pendapat
   Mudah dirayu
   Kurang sabar
   Pengaruh lingkungan besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak (jika salah asuhan maka akan menjadi semena-mena dan rayuan manis dapat menjadikan orang berwatak baik)
   Perangainya buruk / brangasan / brutal / kasar
   Berwibawa / punya kepribadian yang berpengaruh, banyak orang yang segan / hormat
   Siapa yang menjadi jodohnya sering mati duluan
   Banyak yang takut pada omongannya
   Suka / sayang terhadap harta benda, suka kemewahan, keinginannya serba tinggi / serba ada / serba wah, ingin punya segalanya, materialistis, seleranya tinggi
   Suka mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nuraninya (lain dibibir lain dihati)
   Mudah terpengaruh / tergoda / terbawa suasana
   Tidak tegaan
   Pantang mundur / tidak kenal menyerah / putus asa, keras hati
   Suka mendongkol, hatinya kaku, kalau tersinggung tidak mau tahu

   ********************************************************************************************************
   Ramalan kesesuaian siklus kehidupan kalian adalah :
   Kesesuaian fisik = 27%
   Kesesuaian emosi = 100%
   Kesesuaian intelektual = 19%

 26. Moh. Nur Says:

  Kulanuwun…
  Saya Moh. Nur, lahir 21/03/78, cocokkah dg fira ayu, lahir 30/08/79?.
  Maturnuwun…

  • mesencha Says:

   Ramalan Perjodohan

   ********************************************************************************************************
   Pihak Laki-laki :
   Nama = MOH.NUR
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Ma
   ¤ Aksara belakang = Na
   Lahir = Selasa Kliwon, 21 Maret 1978
   10 Bakdomulud 1910 Tahun JE Windu KUNTARA
   11 Rabiulakhir 1398H
   Jenis Kelamin = Laki-Laki
   Neptu = 11
   Wuku = MONDOSIO
   Pangarasan = Aras Tuding
   Pancasuda = Sumur Sinaba
   Dina = Dina Naga
   Lintang 12 = Lintang Dali (Dalu)
   Pranotomongso = KASONGO ( 2 Maret – 26 Maret )
   Bintang = ARIES ( 21 Maret – 20 April )

   Pihak perempuan :
   Nama = FIRA AYU
   Unsur Aksara Jawa:
   ¤ Aksara depan = Pa
   ¤ Aksara belakang = Ya
   Lahir = Kamis Pahing, 30 Agustus 1979
   5 Sawal 1911 Tahun DAL Windu KUNTARA
   6 Syawal 1399H
   Jenis Kelamin = Perempuan
   Neptu = 17
   Wuku = DUKUT
   Pangarasan = Lakuning Bumi
   Pancasuda = Lebu Katiup Angin
   Dina = Dina Sapi
   Lintang 12 = Lintang Adas (Sada)
   Pranotomongso = KATIGO ( 26 Agustus – 18 September )
   Bintang = VIRGO ( 22 Agustus – 22 September )

   Selisih umur = 527 hari ( 1 tahun 5 bulan 12 hari )

   ********************************************************************************************************
   Ramalan perjodohan anda yang didasarkan atas perhitungan pada saat kelahiran menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Cepak rejekine (tercukupi rejeki / sandang pangannya)
   Punggel, mati siji (salah satu akan mati)
   Sugih (kaya)
   Lebu katiup angin, nandang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep ngalih omah (mandapat kesulitan/kesusahan, seluruh keinginannya tidak pernah menjadi kenyataan dan sering berpindah-pindah tempat tinggal)
   Ala, nemu kemlaratan (buruk, akan melarat)
   Ala (Buruk)
   Garangan Macan, demen padu (suka bertengkar)
   Lara —» buruk
   Panganten —» baik
   Pati —» buruk sekali
   Secara rata-rata perjodohan kalian berdasarkan atas saat kelahiran adalah : sangat tidak baik µµµµµµ

   Sedangkan ramalan perjodohan anda yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian menurut primbon BETALJEMUR, LUKMANAKIM ADAMMAKNA & BEKTIDJAMAL:
   Bilahi (celaka)
   Lumbung Gumuling, boros (boros)
   Lungguh, duwe pangkat (punya kedudukan)
   Nglangkahi Makaman Agung
   Ratu, watake : luwih becik, kecukupan sandang pangan, kabegjan (lebih baik, tercukupi sandang pangannya)
   Suka Sugih, watake : gelis sugih sarta awet (cepat kaya raya dan awet)
   Segara Gung & Ala, watake : jembar budine, sugih pangapurane nanging bakal pegat mati utawa wong tuwane mati salah siji (luas budinya, pemaaf tetapi akan cerai mati atau orang tuanya yang akan mati salah satu)
   Duwe anak wadon (anaknya perempuan)
   Becik, padha begjane (baik, sama-sama keberuntungnya)
   Secara rata-rata perjodohan kalian yang didasarkan pada “Aksara Jawa” nama kalian adalah : sangat baik µµµ

   ********************************************************************************************************
   Menurut “Petung Kiblat Papat Kalima Pancer” hendaknya Akad Nikah dilaksanakan pada hari : Kamis Legi. Dan jika hal tersebut dilaksanakan maka:
   Watak Pengantin —» Cacad (cacat)
   Watak Orang Tua —» Jangkep (lengkap)

   Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 hendaknya akad nikah / ijab dilaksanakan pada salah satu waktu berikut ini:
   <<>>

   ********************************************************************************************************
   Kesamaan sifat antara kalian berdua adalah :
   Pemikir yang kritis / pikirannya tajam
   Cakap, tangkas, terampil
   Jujur
   Baik hati, mulia, kesucian
   Pantang mundur / tidak kenal menyerah / putus asa, keras hati
   Dermawan, tidak pelit, suka memberi / beramal, pemurah
   Mudah tersinggung / emosi, peka perasaannya
   Besar keinginannya / kemauannya
   Hemat, tidak suka menghambur-hamburkan uang, pandai menyimpan uang, pandai mengatur serta memegang uang
   Pemarah, mudah naik darah
   Pemberani / tak gentar menghadapi tantangan / bukan seorang penakut, nyalinya besar
   Setia / punya loyalitas
   Dapat menjadi pelipur lara bagi orang yang sedang mengalami kesedihan / kesusahan, dan banyak orang meminta perlindungan, menjadi tempat mengadu / meminta nasehat orang yang sedang kesusahan
   Berhati-hati, waspada
   Pengaruh lingkungan besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak (jika salah asuhan maka akan menjadi semena-mena dan rayuan manis dapat menjadikan orang berwatak baik)
   Kalau marah berbahaya, suka merusak ataupun susah redanya, mudah kalap
   Menyukai kemajuan, ingin maju & berkembang
   Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan
   Suka mengharapkan sanjungan / pujian
   Pemalu
   Kurang percaya diri, ragu-ragu / pembimbang, pola pikirnya sering berubah-ubah, pikirannya sering bercabang
   Perangainya buruk / brangasan / brutal / kasar
   Pengkhayal, pelamun
   Ambisius, cita-citanya tinggi, ingin menjangkau sesuatu walaupun diluar kemampuannya, suka berpikir yang muluk-muluk
   Tak mau kalah & dikalahkan, ingin menangnya sendiri, selalu ingin dikasih lebih
   Ikhlas / suka rela / tulus hati, jika menolong tidak suka mengharapkan imbalan
   Tidak suka dihalangi / dirintangi
   Berwibawa / punya kepribadian yang berpengaruh, banyak orang yang segan / hormat

   ********************************************************************************************************
   Ramalan kesesuaian siklus kehidupan kalian adalah :
   Kesesuaian fisik = 48%
   Kesesuaian emosi = 10%
   Kesesuaian intelektual = 81%

 27. ci ivan continue Says:

  yang membahas ayam aduan gimana???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: